12/10/15 Οι μεγάλοι χαμένοι στο νέο ασφαλιστικό – σύμφωνα και με τον εφαρμοστικό σχέδιο νόμου

Οι μεγάλοι χαμένοι στο νέο ασφαλιστικό.

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015Οι μεγάλοι χαμένοι στο νέο ασφαλιστικό

Από την 1η Σεπτεμβρίου οι μεταβολές στο δημόσιο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του πολυνομοσχεδίου. Καταργείται η δυνατότητα του ΑΚΑΓΕ να χρηματοδοτεί ελλείμματα επικουρικών ταμείων. Τι αλλάζει στο νόμο Στρατούλη. Σε ποιες περιπτώσεις θα έχουν «πέναλτι» οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Εφαρμόζονται και στο δημόσιο μια σειρά αλλαγών που ήδη έχουν ψηφιστεί με το 3ο Μνημόνιο για τους ασφαλισμένους στα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ διορθώνονται διάφορα λάθη στις ημερομηνίες έναρξης των διατάξεων, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα συνταγματικότητας για αναδρομική εφαρμογή συνταξιοδοτικών αλλαγών.

Παράλληλα, καταργούνται οι ευνοϊκές διατάξεις του νόμου Στρατούλη, ενώ καταργείται η δυνατότητα του υπο-λογαριασμού του ασφαλιστικού κουμπαρά ΑΚΑΓΕ να χρηματοδοτεί ελλείμματα επικουρικών ταμείων, και από 1η Σεπτεμβρίου υπάγεται στον μεγάλο λογαριασμό, που δεν μπορεί να σπάσει έως το 2019.

Αναλυτικά, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει ότι η εφαρμογή του νόμου 3865/2010 για τους δημοσίους υπαλλήλους ξεκινά από την 1η Σεπτεμβρίου 2015.

Σε όποια σημεία του συγκεκριμένου νόμου γινόταν αναφορά σε αποχώρηση από την υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά (πχ υπολογισμός βασικής και αναλογικής σύνταξης), πλέον αντικαθίσταται με την 1η Σεπτεμβρίου 2015, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με τις συντάξεις όσων δημοσίων υπαλλήλων κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης και ήδη εκδόθηκε η σύνταξή τους.

Έτσι, για παράδειγμα από την 1/9/2015 και όχι από την 1/1/2015, όσοι δημόσιοι υπάλληλοι αποχωρούν από την υπηρεσία τους, θα δικαιούνται βασική και αναλογική σύνταξη βάσει του νόμου 3865/2010.

Εξαιρούνται από τις όποιες αλλαγές, όποιοι κατά τις 19 Αυγούστου 2015 είχαν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης και το προβλεπόμενο όριο ηλικίας.

Παράλληλα προβλέπεται ότι, το κατώτατο όριο σύνταξης δεν έχει εφαρμογή για όσους έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.7.2015 και μετά και δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, υπό την επιφύλαξη του νόμου του 2010, που προβλέπει τη δυνατότητα αύξησης του γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και πάνω από τα 67, στην περίπτωση που αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής, από το 2022 και ανά τρία χρόνια. Τα ανωτέρω πρόσωπα μέχρι τη συμπλήρωση του προαναφερομένου ορίου ηλικίας λαμβάνουν το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στα έτη ασφάλισής τους κατά περίπτωση.

Οι διατάξεις των δύο προηγουμένων εδαφίων δεν έχουν εφαρμογή για όσους είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και λαμβάνουν επίδομα ανικανότητας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 καθώς και όσους λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες στην υπηρεσία και ένεκα ταύτης ή βάσει των διατάξεων των νόμων 1897/1990 (Α 120) και 1977/1991 (Α 185). Επίσης οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή και για όσους λαμβάνουν κατά μεταβίβαση σύνταξη λόγω θανάτου του/της συζύγου τους ή του γονέα τους.

Το ισχύον κατά την 19.8.2015 ποσό του κατωτάτου ορίου σύνταξης παραμένει αμετάβλητο μέχρι την 31-12-2021.

Παράλληλα, για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους που θα συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη, επιβάλλεται επιπλέον «πέναλτι» της τάξης του 10% μέχρι τη συμπλήρωση του κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενου νέου ορίου ηλικίας.

Επαναφέρονται οι διατάξεις για τη συνταξιοδότηση των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και του πυροσβεστικού σώματος, που προβλέπονται στο νόμο ν. 3865/2010, με τη συμπλήρωση πως τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν θα υποχρεούνται σε αποχώρηση από την Υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους».

Καταργούνται οι διατάξεις του Νόμου Στρατούλη (4331/2015) που προβλέπουν την ασφάλιση δημοσιογράφων γραφείων τύπου αθλητικών ομοσπονδιών (άρθρο 21), την παράταση προθεσμιών του νόμου 4281/2014 (άρθρο 28), τη χορήγηση και επαναχορήγηση σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων (άρθρο 31), τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΑΑ (άρθρο 39), τη δυνατότητα των ναυτικών που συνταξιοδοτήθηκαν από το ΝΑΤ, να θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης και από το επικουρικό (ΚΕΑΝ) χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση συγκεκριμένου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης (άρθρο 75) καθώς και η διάταξη που προβλέπει ότι παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 η αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων, σε επιχειρήσεις που έχουν οφειλές, εφόσον καταβάλλουν ανελλιπώς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους εισφορές.

Η δυνατότητα καταβολής σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ, καταργείται μεν, αλλά από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου και μετά.

Καταργείται η δυνατότητα του υπό-λογαριασμού του ΑΚΑΓΕ (του ασφαλιστικού κουμπαρά) να χρηματοδοτεί τα ελλείμματα φορέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης, ενώ μετά την 1.09.2015 τα ποσά της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων μεταφέρονται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και αποτελούν έσοδό του.

Πηγή: http://www.euro2day.gr

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image