21/05/2020 – Δελτίο Τύπου του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΏΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ για την επιδότηση κόστους εργασίας μεταποιητικών επιχειρήσεων

Προς
Επιμελητήριο Καβάλας
Κοινοποίηση :Επιμελητήρια Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Θέμα : Απάντηση στο Δελτίο Τύπου των Επιμελητηρίων ΑΜΘ στις 18/05/2020 σχετικά με
την επιδότηση του κόστους εργασίας με ποσοστό 4% ή 12%

Αξιότιμοι Κύριοι

Ο Σύλλογος μας ως άμεσα εμπλεκόμενος με την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στον
ΟΑΕΔ για την επιδότηση κόστους μισθοδοσίας ετών 2016 ως 2019 , εκφράζει την
δυσαρέσκεια του, αφενός ως προς το χρονικό περιθώριο, που ορίζεται η 25η Μαΐου για
αιτήσεις τεσσάρων χρόνων, άρα συνολικά οκτώ εξαμήνων με πολλά δικαιολογητικά που
συνοδεύουν τις αιτήσεις και αφετέρου διερωτάται γιατί αυτή η ανακοίνωση δεν έγινε από
τα Επιμελητήρια, μόλις βγήκε η απόφαση του ΣτΕ ώστε να υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος
για την υποβολή των αιτήσεων από τις επιχειρήσεις.

Θεωρούμε ότι τα Επιμελητήρια ως εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, θα έπρεπε να γνωρίζουν
τον όγκο εργασίας αυτών των αιτήσεων και εφόσον θέλουν πραγματικά να στηρίξουν τις
επιχειρήσεις – μέλη τους, να διασφαλίσουν μια ομαλή και εμπρόθεσμη υποβολή των
σχετικών αιτήσεων , πρωτού ανακοινώσουν τελεσίδικη ημερομηνία. Να υπενθυμίσουμε
ότι ο ΟΑΕΔ ως υπηρεσία υποδοχής των συγκεκριμένων αιτήσεων, υπολειτουργεί. Πιθανά
λοιπόν οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν με ταχυμεταφορική !

Δεν θα επικαλεστούμε τον όγκο εργασίας μας συνολικά μέχρι τώρα , εξαιτίας των μέτρων
λόγω κορωνοϊού, είναι μια συζήτηση που θα γίνει σε άλλο χρόνο! Ωστόσο θα
επικαλεστούμε τις τρέχουσες υποβολές στο ΕΡΓΑΝΗ που άρχισαν πάλι από 18/5/2020 και
θα λήξουν 7/6/2020, προκειμένου οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι να λάβουν την
οικονομική αποζημίωση καθώς και να εκμεταλλευτούν όλα τα μέτρα διευκόλυνσης(μείωση
ενοικίου, δανεισμός από τράπεζες κλπ.) Είναι περίοδος φορολογικών δηλώσεων και
μάλιστα με ημερομηνία λήξης την 30/6/2020!!!

Ζητούμε από το Επιμελητήριο ως εκπρόσωπος των επιχειρήσεων , να διασφαλίσει το
δικαίωμα της επιδότησης κόστους εργασίας, κάνοντας όλες εκείνες τις ενέργειες που
απαιτούνται, προκειμένου να πάρει από την πολιτεία μια λογική ημερομηνία υποβολής
εξασφαλίζοντας τα μέλη του, για να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ.

Τα Μέλη μας Λογιστές-Φοροτεχνικοί, για μια φορά ακόμα με συνέπεια και επαγγελματική
υπευθυνότητα, θα σηκώσουν το βάρος της υποβολής υπό συνθήκες πίεσης, προκειμένου
να στηρίξουν τους επιχειρηματίες του νομού μας και να μην χαθεί η ελπίδα για μια
οικονομική στήριξη που τόσο έχουν ανάγκη, κάτω από τις παρούσες δύσκολες συνθήκες
που βιώνει η οικονομία της Χώρας μας.

Καβάλα 21/5/2020

Η Πρόεδρος             Η Γ. Γραμματέας
Γεωργία Εμινίδου   Αναστασία Ραπτίδου

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image