24/2 Το Reuters δημοσιοποίησε την λίστα των μεταρρυθμίσεων που έστειλε ο Γ. Βαρουφάκης στο Eurogroup

Μια αρχική ματία από πρόχειρη (google) μετάφραση

24 του Φεβρουαρίου (Reuters) –

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής Έλληνας υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης προς τον Πρόεδρο του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ περιγράφοντας τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα.

Αγαπητέ Πρόεδρε του Eurogroup, στο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου 2015, η ελληνική κυβέρνηση κλήθηκε να υποβάλει στα θεσμικά όργανα, μέχρι τη Δευτέρα 23η Φεβρουαρίου 2015, μια πρώτη πλήρη κατάλογο των μεταρρυθμιστικών μέτρων που σχεδιάζει, να προσδιοριστεί και συμφωνηθεί από το τέλος περαιτέρω τον Απρίλιο του 2015.

Εκτός από την κωδικοποίηση μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα, σύμφωνα με την προγραμματική δήλωση μμ Τσίπρα στην Ελλάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύθηκε επίσης να εργάζεται σε στενή συνεννόηση με τους ευρωπαίους εταίρους και τα θεσμικά όργανα, καθώς και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και να αναληφθούν δράσεις που θα ενισχύουν της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, την εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης.

Η πρώτη πλήρης κατάλογος των μέτρων μεταρρύθμισης ακολουθεί παρακάτω, όπως προβλέπεται από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι πρόθεσή μας να τις εφαρμόσουμε αντλώντας από τους διαθέσιμους τεχνική βοήθεια και τη χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Επενδύσεων.

Αληθώς

Γιάνης Βαρουφάκης

Υπουργός Οικονομικών

Ελληνική Δημοκρατία

I. Η δημοσιονομική διαρθρωτικές πολιτικές φορολογική πολιτική – Ελλάδα δεσμεύεται να:

Μεταρρύθμιση του ΦΠΑ πολιτική, τη διοίκηση και την επιβολή.
Στιβαρή θα καταβληθούν προσπάθειες για τη βελτίωση της συλλογής και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής κάνοντας πλήρη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και άλλες τεχνολογικές καινοτομίες.
Πολιτικής για τον ΦΠΑ θα πρέπει να εξορθολογιστούν σε σχέση με τα επιτόκια που θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί με τρόπο που μεγιστοποιεί τα πραγματικά έσοδα, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική δικαιοσύνη, και με σκοπό τον περιορισμό των απαλλαγών, ενώ την εξάλειψη παράλογες εκπτώσεις. ;
Τροποποίηση της φορολογίας των συλλογικών επενδύσεων και του φόρου εισοδήματος των δαπανών οι οποίες θα ενσωματωθούν στο κώδικα φορολογίας εισοδήματος. ;
Διευρύνουν ορισμός της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, ενώ απολύει φορολογική ασυλία. ;

– Ο εκσυγχρονισμός του κώδικα φορολογίας εισοδήματος και την εξάλειψη των απαλλαγών από το φόρο κώδικα και την αντικατάστασή τους, όταν είναι απαραίτητο, με κοινωνική δικαιοσύνη μέτρα για την ενίσχυση.
– Αποφασιστικά επιβολή και τη βελτίωση της νομοθεσίας για τις τιμές μεταβίβασης.
– Εργασία προς τη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας της φορολογικής συμμόρφωσης για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα τμήματα της κοινωνίας, και ειδικά του καλά-off, να συμβάλουν δίκαια στη χρηματοδότηση των δημόσιων πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό, καθορίζει, με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών και των διεθνών εταίρων, μια βάση δεδομένων πλούτο που βοηθά τις φορολογικές αρχές, για να εκτιμήσουμε την ακρίβεια των προηγούμενων φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος.

Διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών – η Ελλάδα θα:

Υιοθέτηση τροποποιήσεων στο δημοσιονομικό νόμο και να λάβει μέτρα για τη βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών.
Η εκτέλεση του προϋπολογισμού θα πρέπει να βελτιωθούν και να διευκρινιστούν, όπως θα ελέγχει και τις ευθύνες αναφοράς.
Οι διαδικασίες πληρωμής θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να επιταχυνθεί, ενώ παρέχουν υψηλότερο βαθμό από την οικονομική και δημοσιονομική ευελιξία και λογοδοσία για ανεξάρτητη ή / και ρυθμιστικών φορέων. ;
Εκπονήσουν και να εφαρμόσουν μια στρατηγική σχετικά με την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, των επιστροφών φόρων και των συνταξιοδοτικών αξιώσεων. ;
Γυρίστε το ήδη ορίσει (αν και μέχρι σήμερα αδρανής) Δημοσιονομικού Συμβουλίου σε μια πλήρως λειτουργική οντότητα.

Διαχείριση των εσόδων – Ελλάδα θα εκσυγχρονίσει τις φορολογικές και τελωνειακές διοικήσεις που επωφελούνται από τις διαθέσιμες τεχνική βοήθεια.

Για το σκοπό αυτό, η Ελλάδα θα:

Την ενίσχυση της διαφάνειας, της διαφάνειας και διεθνή εμβέλεια της διαδικασίας με την οποία ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων διορίζεται, παρακολουθείται από πλευράς επιδόσεων, και να αντικατασταθεί. ; Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (GSPR), εάν είναι απαραίτητο, μέσω νέας νομοθεσίας, από όλα τα είδη των παρεμβολών (πολιτικό ή άλλο τρόπο), ενώ εγγυάται την πλήρη λογοδοσία και τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων της.

Για το σκοπό αυτό, η κυβέρνηση και η GSPR θα κάνει πλήρη χρήση της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας.
Το προσωπικό επαρκώς, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, η GSPR και ιδιαίτερα το υψηλό πλούτο και μεγάλο οφειλέτες μονάδες της δημόσιας διοίκησης εσόδων και να διασφαλίσει ότι διαθέτει ισχυρές ανακριτικές εξουσίες / δίωξη, και των πόρων με βάση τις ικανότητες του ΣΔΟΕ, σχετικά, ώστε να στοχεύουν αποτελεσματική φορολόγηση της απάτης από και φορολογικών οφειλών της, υψηλού εισοδήματος κοινωνικές ομάδες.

Εξετάστε τα πλεονεκτήματα της ενσωμάτωσης του ΣΔΟΕ σε GSPR.
Αυξήστε τις επιθεωρήσεις, τους ελέγχους βάσει των κινδύνων και των ικανοτήτων συλλογής, επιδιώκοντας παράλληλα να ενσωματώσει τις λειτουργίες των εσόδων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε ολόκληρη την γενική κυβέρνηση.

Οι δημόσιες δαπάνες – Οι ελληνικές αρχές θα:

Επανεξέταση και τον έλεγχο των δαπανών σε κάθε τομέα των κρατικών δαπανών (π.χ. εκπαίδευση, την άμυνα, τις μεταφορές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις κοινωνικές παροχές);
Εργασία προς τη βελτίωση δραστικά την αποτελεσματικότητα της κεντρικής και τοπικής κυβέρνησης χορηγείται τμήματα και τις μονάδες με τη στόχευση των δημοσιονομικών διαδικασιών, την αναδιάρθρωση της διαχείρισης, και την ανακατανομή των πόρων ελάχιστα αναπτυχθεί. ;
Προσδιορίστε μέτρα για την εξοικονόμηση κόστους μέσω της εκ βάθρων αναθεώρηση των δαπανών του κάθε υπουργείου και του εξορθολογισμού του μη μισθολογικού και μη συνταξιοδοτικές δαπάνες οι οποίες, προς το παρόν, αντιπροσωπεύουν ένα εκπληκτικό 56% της συνολικής δημόσιας δαπάνης.
Να εφαρμοστεί η νομοθεσία (σήμερα υπό μορφή σχεδίου στο Γραφείο Γενικό Λογιστήριο – GAO), να επανεξετάσει τα επιδόματα του μη μισθολογικού δαπανών σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα. ; Επικύρωση οφέλη μέσω διασταυρωτικών ελέγχων στο πλαίσιο των σχετικών αρχών και μητρώων (π.χ. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, Μητρώο ΑΜΚΑ), που θα βοηθήσει στον εντοπισμό των μη επιλέξιμων δικαιούχων. ;
Ελέγχου των δαπανών υγείας και τη βελτίωση της παροχής και της ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών, ενώ για τη χορήγηση της καθολικής πρόσβασης. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση προτίθεται να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά και διεθνή θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένου του ΟΟΣΑ.

Η μεταρρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης – Ελλάδα είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τον εκσυγχρονισμό του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Οι αρχές θα: Να συνεχίσουν να εργάζονται επί διοικητικών μέτρων για την ενοποίηση και τον εξορθολογισμό των συνταξιοδοτικών πολιτικών και την εξάλειψη των κενών και των κινήτρων που οδηγούν σε υπερβολική ταχύτητα πρόωρες συνταξιοδοτήσεις σε ολόκληρη την οικονομία και, πιο συγκεκριμένα, στον τραπεζικό και στον δημόσιο τομέα. ;
Ενοποίηση των συνταξιοδοτικών ταμείων για την επίτευξη εξοικονόμησης. ;
Σταδιακή κατάργηση των τελών για λογαριασμό των «τρίτων» (ενόχληση χρεώσεις) κατά τρόπο δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο. ;
Να καθιερωθεί στενότερη σύνδεση μεταξύ των συνταξιοδοτικών εισφορών και των εσόδων, τον εξορθολογισμό των παροχών, ενίσχυση των κινήτρων για να δηλώσει αμειβόμενη εργασία, και να παρέχει στοχευμένη βοήθεια στους εργαζόμενους μεταξύ 50 και 65 ετών, καθώς και μέσω ενός συστήματος των εγγυημένων βασικού εισοδήματος, έτσι ώστε να εξαλειφθεί η κοινωνική και πολιτική πίεση για την πρόωρη συνταξιοδότησης που πάνω-επιβαρύνει τα συνταξιοδοτικά ταμεία.

Δημόσια διοίκηση και διαφθορά – Ελλάδα θέλει μια σύγχρονη δημόσια διοίκηση.

Θα είναι: Γυρίστε την καταπολέμηση της διαφθοράς σε εθνική προτεραιότητα και λειτουργική πλήρως το Εθνικό Σχέδιο κατά της διαφθοράς. ; Στόχος λαθρεμπόριο καυσίμων και προϊόντων καπνού », παρακολούθηση των τιμών των εισαγόμενων προϊόντων (για την πρόληψη της απώλειας εσόδων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εισαγωγής), και την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος.
Η κυβέρνηση προτίθεται άμεσα να θέσει φιλόδοξους στόχους για τα έσοδα, σε αυτούς τους τομείς, πρέπει να επιδιωχθεί υπό το συντονισμό του νεοσύστατου θέση του Υπουργού Επικρατείας. ; Μειώστε (α) ο αριθμός των υπουργείων (16 – 10), (β) τον αριθμό των «ειδικών συμβούλων» στη γενική κυβέρνηση? και (γ) πρόσθετες παροχές των υπουργών, των βουλευτών και ανώτατους αξιωματούχους (π.χ. αυτοκίνητα, τα έξοδα ταξιδίου, επιδόματα);
Σφίξτε τη νομοθεσία σχετικά με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και περιλαμβάνουν μέγιστα επίπεδα του δανεισμού από χρηματοπιστωτικά και άλλα ιδρύματα. ;
Ενεργοποιήστε αμέσως το ρεύμα (αν και αδρανής) νομοθεσία που ρυθμίζει τα έσοδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά), εξασφαλίζοντας (μέσω κατάλληλα σχεδιασμένες δημοπρασίες) που καταβάλει το κράτος τιμές της αγοράς για τις συχνότητες που χρησιμοποιούνται, και απαγορεύει τη συνέχιση της λειτουργίας των μακροχρόνια ζημιογόνες μέσα ενημέρωσης εξόδους (χωρίς διαφανή διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου);
Καθιερώστε μια διαφανή, ηλεκτρονικό, σε πραγματικό χρόνο θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις / προμήθειες – αποκατάσταση ΔΙΑΥΓΕΙΑ (μια πλευρά επένδυση σε απευθείας σύνδεση δημόσιο μητρώο των δραστηριοτήτων που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις);
Μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα μισθολογίου, με σκοπό την αποσυμπίεση της κατανομής των μισθών μέσω της βελτίωσης της παραγωγικότητας και κατάλληλες πολιτικές προσλήψεων χωρίς μείωση των σημερινών μισθών ορόφους, αλλά τη διασφάλιση ότι η μισθολογική δαπάνη του δημόσιου τομέα δεν θα αυξηθεί; Εξορθολογισμός των παροχών μη μισθολογικού κόστους, τη μείωση των συνολικών δαπανών, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία του δημόσιου τομέα και σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές της ΕΕ;
Προώθηση μέτρων για: τη βελτίωση των μηχανισμών πρόσληψης, ενθαρρύνει αξιοκρατική προσλήψεις προπονητών, οι αξιολογήσεις των υπαλλήλων βάση πάνω στην πραγματική αξιολόγηση, και η θέσπιση δίκαιων διαδικασιών για τη μεγιστοποίηση της κινητικότητας των ανθρώπινων και άλλων πόρων στο δημόσιο τομέα

ΙΙ. Τα συστήματα χρηματοοικονομικής σταθερότητας Δόσης – Ελλάδα δεσμεύεται να; Βελτίωση γρήγορα, σε συμφωνία με τα όργανα, τη νομοθεσία για την αποπληρωμή των φόρων και καθυστερούμενων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης;

Βαθμονόμηση συστημάτων δόση κατά τρόπο που να βοηθά αποτελεσματικά διακρίσεις μεταξύ: (α) τη στρατηγική default / μη πληρωμή και (β) αδυναμία να πληρώσει? με στόχο την περίπτωση (α) άτομα / επιχειρήσεις μέσω των αστικών και ποινικών διαδικασιών (ιδίως μεταξύ των ομάδων υψηλού εισοδήματος), ενώ προσφέρει την περίπτωση (β) όσον αφορά τα άτομα / επιχειρήσεις επιστροφής κατά τρόπο που να επιτρέπει στις επιχειρήσεις δυνητικά διαλύτη για να επιβιώσουν, αποτρέπει παρασιτισμού, ακυρώνει ηθικού κινδύνου, και ενισχύει την κοινωνική ευθύνη, καθώς και μια σωστή κουλτούρα εκ νέου πληρωμή. ; De-ποινικοποιούν χαμηλότερα εισοδήματα οφειλετών με μικρές υποχρεώσεις;
Εντατικοποίηση των μεθόδων και διαδικασιών επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένου του νομικού πλαισίου για τη συλλογή απλήρωτους φόρους και να εφαρμόσει αποτελεσματικά εργαλεία συλλογής τραπεζικών και μη-εξυπηρετούμενων δανείων.
Η Ελλάδα δεσμεύεται να: Οι τράπεζες που λειτουργούν σε θεμιτές εμπορικές / τραπεζικές αρχές; Εκμεταλλευτείτε πλήρως το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και να εξασφαλιστεί, σε συνεργασία με το SSM, η ΕΚΤ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι παίζει καλά τον βασικό της ρόλο την εξασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού τομέα και του δανεισμού της σε εμπορική βάση, ενώ συμμορφώνονται με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. ;
Η ενασχόληση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, κατά τρόπο που θεωρεί πλήρως κεφαλαιοποίηση των τραπεζών »(λαμβάνοντας υπόψη την έκδοση του Κώδικα Δεοντολογίας για τις Τράπεζες), η λειτουργία του δικαστικού συστήματος, η κατάσταση της αγοράς ακινήτων, ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, καθώς και κάθε δυσμενείς επιπτώσεις στη δημοσιονομική θέση της κυβέρνησης. ;
Συνεργασία με τη διαχείριση των τραπεζών και των θεσμικών οργάνων για την αποφυγή, κατά την προσεχή περίοδο, οι πλειστηριασμοί της κύριας κατοικίας των νοικοκυριών κάτω από ένα ορισμένο όριο εισοδήματος, ενώ η τιμωρία στρατηγικές παραβάτες, με σκοπό: (α) τη διατήρηση της στήριξης της κοινωνίας για την κυβέρνηση ευρείας μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, (β) να αποτραπεί η περαιτέρω πτώση των τιμών των ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων (που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στους ίδιους χαρτοφυλάκιο των τραπεζών), (γ) την ελαχιστοποίηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων από τη μεγαλύτερη έλλειψη στέγης, και (δ) την προώθηση μιας ισχυρής κουλτούρας πληρωμής .
Θα ληφθούν μέτρα για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων νοικοκυριών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους; Ευθυγράμμιση της νομοθεσίας εκτός δικαστηρίου προπόνηση με τα καθεστώτα δόση μετά την τροποποίησή τους, να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τα δημόσια οικονομικά και την κουλτούρα πληρωμών, διευκολύνοντας παράλληλα ιδιωτική αναδιάρθρωση του χρέους. ;

Εκσυγχρονισμός του πτωχευτικού δικαίου και την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων εκκρεμών υποθέσεων

III. Οι πολιτικές για την προώθηση της ανάπτυξης των ιδιωτικοποιήσεων και τη διαχείριση των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων – Για να προσελκύσει επενδύσεις σε βασικούς τομείς και να αξιοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία του κράτους αποτελεσματικά, οι ελληνικές αρχές θα:
Δεσμευθεί να μην κυλήσει πίσω ιδιωτικοποιήσεις που έχουν ολοκληρωθεί. Όταν έχει ξεκινήσει η διαδικασία του διαγωνισμού, η κυβέρνηση θα σεβαστεί τη διαδικασία, σύμφωνα με το νόμο. ;
Τη διασφάλιση της παροχής βασικών δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών από ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις / βιομηχανίες, σύμφωνα με τους εθνικούς στόχους πολιτικής και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ. ;
Επανεξέταση των ιδιωτικοποιήσεων που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, με στόχο τη βελτίωση των όρων έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει τα μακροπρόθεσμα οφέλη της πολιτείας, δημιουργούν έσοδα, η ενίσχυση του ανταγωνισμού στις τοπικές οικονομίες, την προώθηση της εθνικής οικονομικής ανάκαμψης, και να τονωθεί η μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης. ;
Υιοθετήστε, πλέον, μια προσέγγιση σύμφωνα με την οποία κάθε νέα υπόθεση θα εξεταστεί χωριστά και επί της ουσίας, με έμφαση στις μεγάλες περιόδους, κοινοπραξίες (Ιδιωτικής-Δημόσιας συνεργασία) και τις συμβάσεις που μεγιστοποιούν όχι μόνο τα κρατικά έσοδα, αλλά και τα μελλοντικά επίπεδα των ιδιωτικών επενδύσεων. ;

Ενοποίηση (HRDAF) με διάφορους φορείς διαχείρισης των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων (που σήμερα είναι διασκορπισμένα σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα) με σκοπό την ανάπτυξη κρατικών περιουσιακών στοιχείων και αξιοποίησή τους μέσω μεταρρυθμίσεων σε μικροοικονομικό και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας ». Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας – Ελλάδα δεσμεύεται να:

Επίτευξη βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ σε όλο το φάσμα της νομοθεσίας για την αγορά εργασίας, μέσα από μια διαδικασία διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, ενώ επωφελούνται από την τεχνογνωσία και τις υφιστάμενες είσοδο της ΔΟΕ, τον ΟΟΣΑ και τη διαθέσιμη τεχνική βοήθεια. ;
Ανάπτυξη και την ανάπτυξη του υφιστάμενου καθεστώτος που προβλέπει την προσωρινή απασχόληση για τους ανέργους, σε συμφωνία με τους εταίρους και όταν δημοσιονομικά περιθώρια αδειών και τη βελτίωση των ενεργών προγραμμάτων της πολιτικής για την αγορά εργασίας με στόχο την επικαιροποίηση των δεξιοτήτων των μακροχρόνια ανέργων. ;
Σταδιακή σε μια νέα «έξυπνη» προσέγγιση της συλλογικής διαπραγμάτευσης των μισθών που να εξισορροπεί τις ανάγκες για ευελιξία με δικαιοσύνη.

Αυτό περιλαμβάνει τη φιλοδοξία για τον εξορθολογισμό και την πάροδο του χρόνου την αύξηση των ελάχιστων μισθών κατά τρόπο που να διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα και τις προοπτικές απασχόλησης.
Το πεδίο εφαρμογής και το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών με τον κατώτατο μισθό θα γίνει σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους και τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της ΔΟΕ, και να λαμβάνει πλήρως υπόψη τις συμβουλές από έναν νέο ανεξάρτητο φορέα σχετικά με το εάν οι αλλαγές σε μισθούς συνάδουν με την παραγωγικότητα εξελίξεων και της ανταγωνιστικότητας. Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων και ένα καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον –

Στο πλαίσιο μιας νέας πολιτικής μεταρρύθμισης, η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στην:; Η άρση των εμποδίων στον ανταγωνισμό με βάση τα στοιχεία από τον ΟΟΣΑ. ; Ενίσχυση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού. ;

Εισάγετε δράσεις για τη μείωση του φόρτου των διοικητικών επιβαρύνσεων της γραφειοκρατίας, σύμφωνα με τη συμβολή του ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας που απαγορεύει τις μονάδες του δημόσιου τομέα από το να ζητούν (από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις) τα έγγραφα που πιστοποιούν τις πληροφορίες ότι η κατάσταση έχει ήδη (μέσα στο ίδιο ή σε κάποια άλλη μονάδα) . ;

Καλύτερη διαχείριση της χρήσης γης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών που σχετίζονται με τον χωροταξικό σχεδιασμό, τη χρήση της γης, και την οριστικοποίηση μιας σωστής Κτηματολογίου; Να συνεχίσει τις προσπάθειες για την άρση δυσανάλογων και αδικαιολόγητων περιορισμών στα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα ως μέρος της συνολικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση κατεστημένα συμφέροντα. ;

Ευθυγράμμιση του φυσικού αερίου και τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τις ορθές πρακτικές της ΕΕ και τη νομοθεσία η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος – Η ελληνική κυβέρνηση θα:
Βελτίωση της οργάνωσης των δικαστηρίων με την μεγαλύτερη εξειδίκευση και, στο πλαίσιο αυτό, να εκδώσει νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. ;
Προώθηση της ψηφιοποίησης των νομικών κωδίκων και το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής, και τη διακυβέρνηση, του δικαστικού συστήματος. Στατιστικά –

Η ελληνική κυβέρνηση επαναβεβαιώνει την ετοιμότητά της να: Τιμήστε πλήρως τη δέσμευση για την αξιοπιστία των στατιστικών, και ιδίως τη θεσμική ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ, διασφαλίζοντας ότι η ΕΛΣΤΑΤ έχει τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας. ;

Εγγυηθούν τη διαφάνεια και την ορθότητα της διαδικασίας του διορισμού του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, τον Σεπτέμβριο 2015, σε συνεργασία με την EUROSTAT. IV. Ανθρωπιστική κρίση – Η ελληνική κυβέρνηση επιβεβαιώνει το σχέδιό της για:

Αντιμετώπιση αναγκών που προκύπτουν από την πρόσφατη αύξηση στην απόλυτη φτώχεια (ανεπαρκή πρόσβαση σε τροφή, στέγη, υπηρεσίες υγείας και της παροχής βασικών ενέργειας) μέσω του ιδιαίτερα στοχευμένες μη χρηματικές μέτρα (π.χ. κουπόνια τροφίμων). ;
Το κάνουν με τρόπο που να είναι χρήσιμη για την αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας / της διαφθοράς (π.χ. την έκδοση του Πολίτη έξυπνη κάρτα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια ταυτότητα, στο σύστημα υγείας, καθώς και για την πρόσβαση στο πρόγραμμα κουπονιών τροφίμων, κλπ). ;
Η αξιολόγηση της πιλοτικής Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα σύστημα με σκοπό την επέκτασή της σε εθνικό επίπεδο. ;
Βεβαιωθείτε ότι η πάλη της ενάντια στην ανθρωπιστική κρίση δεν έχει καμία αρνητική δημοσιονομική επίπτωση. (Αναφορά από τον Matthias Sobolewski Μοντάζ από τον Jeremy Gaunt.)

= = = = = = = = = Το Αγγλικό κείμενο = = = = = = = = = = = = = = = = =

Feb 24 (Reuters) – Following is the text of Greek Finance Minister Yanis Varoufakis’s letter to Eurogroup President Jeroen Dijsselbloem outlining Greece’s proposed reforms.

Dear President of the Eurogroup, In the Eurogroup of 20 February 2015 the Greek government was invited to present to the institutions, by Monday 23rd February 2015, a first comprehensive list of reform measures it is envisaging, to be further specified and agreed by the end of April 2015.

In addition to codifying its reform agenda, in accordance with PM Tsipras’ programmatic statement to Greece’s Parliament, the Greek government also committed to working in close agreement with European partners and institutions, as well as with the International Monetary Fund, and take actions that strengthen fiscal sustainability, guarantee financial stability and promote economic recovery.

The first comprehensive list of reform measures follows below, as envisaged by the Greek government. It is our intention to implement them while drawing upon available technical assistance and financing from the European Structural and Investment Funds.

Truly

Yanis Varoufakis

Minister of Finance

Hellenic Republic

I. Fiscal structural policies Tax policies – Greece commits to: 

Reform VAT policy, administration and enforcement.
Robust efforts will be made to improve collection and fight evasion making full use of electronic means and other technological innovations.
VAT policy will be rationalised in relation to rates that will be streamlined in a manner that maximises actual revenues without a negative impact on social justice, and with a view to limiting exemptions while eliminating unreasonable discounts. 
Modify the taxation of collective investment and income tax expenditures which will be integrated in the income tax code. 
Broaden definition of tax fraud and evasion while disbanding tax immunity. 

Modernising the income tax code and eliminating from it tax code exemptions and replacing them, when necessary, with social justice enhancing measures. 
Resolutely enforce and improve legislation on transfer pricing. 
Work toward creating a new culture of tax compliance to ensure that all sections of society, and especially the well-off, contribute fairly to the financing of public policies. In this context, establish with the assistance of European and international partners, a wealth database that assists the tax authorities in gauging the veracity of previous income tax returns.

Public Finance Management – Greece will: 

Adopt amendments to the Organic Budget Law and take steps to improve public finance management.
Budget implementation will be improved and clarified as will control and reporting responsibilities.
Payment procedures will be modernised and accelerated while providing a higher degree of financial and budgetary flexibility and accountability for independent and/or regulatory entities. 
Devise and implement a strategy on the clearance of arrears, tax refunds and pension claims. 
Turn the already established (though hitherto dormant) Fiscal Council into a fully operational entity.

Revenue administration – Greece will modernise the tax and custom administrations benefiting from available technical assistance.

To this end Greece will: 

Enhance the openness, transparency and international reach of the process by which the General Secretary of the General Secretariat of Public Revenues is appointed, monitored in terms of performance, and replaced. Strengthen the independence of the General Secretariat of Public Revenues (GSPR), if necessary through further legislation, from all sorts of interference (political or otherwise) while guaranteeing full accountability and transparency of its operations.

To this end, the government and the GSPR will make full use of available technical assistance. 
Staff adequately, both quantitatively and qualitatively, the GSPR and in particular the high wealth and large debtors units of the revenue administration and ensure that it has strong investigative/prosecution powers, and resources building on SDOE’s capacities, so as to target effectively tax fraud by, and tax arrears of, high income social groups.

Consider the merits of integrating SDOE into GSPR. 
Augment inspections, risk-based audits, and collection capacities while seeking to integrate the functions of revenue and social security collection across the general government.

Public spending – The Greek authorities will: 

Review and control spending in every area of government spending (e.g. education, defence, transport, local government, social benefits) 
Work toward drastically improving the efficiency of central and local government administered departments and units by targeting budgetary processes, management restructuring, and reallocation of poorly deployed resources. 
Identify cost saving measures through a thorough spending review of every Ministry and rationalisation of non-salary and non-pension expenditures which, at present, account for an astounding 56% of total public expenditure. 
Implement legislation (currently in draft form at the General Accounts Office – GAO) to review non-wage benefits expenditure across the public sector. Validate benefits through cross checks within the relevant authorities and registries (e.g. Tax Number Registry, AMKA registry) that will help identify non-eligible beneficiaries. 
Control health expenditure and improve the provision and quality of medical services, while granting universal access. In this context, the government intends to table specific proposals in collaboration with European and international institutions, including the OECD.

Social security reform – Greece is committed to continue modernising the pension system.

The authorities will: Continue to work on administrative measures to unify and streamline pension policies and eliminate loopholes and incentives that give rise to an excessive rate of early retirements throughout the economy and, more specifically, in the banking and public sectors. 
Consolidate pension funds to achieve savings. 
Phase out charges on behalf of ‘third parties’ (nuisance charges) in a fiscally neutral manner. 
Establish a closer link between pension contributions and income, streamline benefits, strengthen incentives to declare paid work, and provide targeted assistance to employees between 50 and 65, including through a Guaranteed Basic Income scheme, so as to eliminate the social and political pressure for early retirement which over-burdens the pension funds.

Public administration & corruption – Greece wants a modern public administration.

It will: Turn the fight against corruption into a national priority and operationalize fully the National Plan Against Corruption. Target fuel and tobacco products’ smuggling, monitor prices of imported goods (to prevent revenue losses during the importation process), and tackle money laundering.
The government intends immediately to set itself ambitious revenue targets, in these areas, to be pursued under the coordination of the newly established position of Minister of State. Reduce (a) the number of Ministries (from 16 to 10), (b) the number of ‘special advisors’ in general government; and (c) fringe benefits of ministers, Members of Parliament and top officials (e.g. cars, travel expenses, allowances) 
Tighten the legislation concerning the funding of political parties and include maximum levels of borrowing from financial and other institutions. 
Activate immediately the current (though dormant) legislation that regulates the revenues of media (press and electronic), ensuring (through appropriately designed auctions) that they pay the state market prices for frequencies used, and prohibits the continued operation of permanently loss-making media outlets (without a transparent process of recapitalisation) 
Establish a transparent, electronic, real time institutional framework for public tenders/procurement – re-establishing DIAVGEIA (a side-lined online public registry of activities relating to public procurement) 
Reform the public sector wage grid with a view to decompressing the wage distribution through productivity gains and appropriate recruitment policies without reducing the current wage floors but safeguarding that the public sector’s wage bill will not increase Rationalise non-wage benefits, to reduce overall expenditure, without imperilling the functioning of the public sector and in accordance with EU good practices 
Promote measures to: improve recruitment mechanisms, encourage merit-based managerial appointments, base staff appraisals on genuine evaluation, and establish fair processes for maximising mobility of human and other resources within the public sector

II. Financial stability Instalment schemes – Greece commits to Improve swiftly, in agreement with the institutions, the legislation for repayments of tax and social security arrears 

Calibrate instalment schemes in a manner that helps discriminate efficiently between: (a) strategic default/non-payment and (b) inability to pay; targeting case (a) individuals/firms by means of civil and criminal procedures (especially amongst high income groups) while offering case (b) individuals/firms repayment terms in a manner that enables potentially solvent enterprises to survive, averts free-riding, annuls moral hazard, and reinforces social responsibility as well as a proper re-payment culture. De-criminalise lower income debtors with small liabilities 
Step up enforcement methods and procedures, including the legal framework for collecting unpaid taxes and effectively implement collection tools Banking and Non-Performing loans.
Greece is committed to: Banks that are run on sound commercial/banking principles Utilise fully the Hellenic Financial Stability Fund and ensure, in collaboration with the SSM, the ECB and the European Commission, that it plays well its key role of securing the banking sector’s stability and its lending on commercial basis while complying with EU competition rules. 
Dealing with non-performing loans in a manner that considers fully the banks’ capitalisation (taking into account the adopted Code of Conduct for Banks), the functioning of the judiciary system, the state of the real estate market, social justice issues, and any adverse impact on the government’s fiscal position. 
Collaborating with the banks’ management and the institutions to avoid, in the forthcoming period, auctions of the main residence of households below a certain income threshold, while punishing strategic defaulters, with a view to: (a) maintaining society’s support for the government’s broad reform program, (b) preventing a further fall in real estate asset prices (that would have an adverse effect on the banks’ own portfolio), (c) minimising the fiscal impact of greater homelessness, and (d) promoting a strong payment culture.
Measures will be taken to support the most vulnerable households who are unable to service their loans Align the out-of-court workout law with the instalment schemes after their amendment, to limit risks to public finances and the payment culture, while facilitating private debt restructuring. 

Modernise bankruptcy law and address the backlog of cases

III. Policies to promote growth Privatisation and public asset management – To attract investment in key sectors and utilise the state’s assets efficiently, the Greek authorities will: 
Commit not to roll back privatisations that have been completed. Where the tender process has been launched the government will respect the process, according to the law. 
Safeguard the provision of basic public goods and services by privatised firms/industries in line with national policy goals and in compliance with EU legislation. 
Review privatisations that have not yet been launched, with a view to improving the terms so as to maximise the state’s long term benefits, generate revenues, enhance competition in the local economies, promote national economic recovery, and stimulate long term growth prospects. 
Adopt, henceforth, an approach whereby each new case will be examined separately and on its merits, with an emphasis on long leases, joint ventures (private-public collaboration) and contracts that maximise not only government revenues but also prospective levels of private investment. 

Unify (HRDAF) with various public asset management agencies (which are currently scattered across the public sector) with a view to developing state assets and enhancing their value through microeconomic and property rights’ reforms. Labor market reforms – Greece commits to: 

Achieve EU best practice across the range of labour market legislation through a process of consultation with the social partners while benefitting from the expertise and existing input of the ILO, the OECD and the available technical assistance. 
Expand and develop the existing scheme that provides temporary employment for the unemployed, in agreement with partners and when fiscal space permits and improve the active labour market policy programmes with the aim to updating the skills of the long term unemployed. 
Phasing in a new ‘smart’ approach to collective wage bargaining that balances the needs for flexibility with fairness.

This includes the ambition to streamline and over time raise minimum wages in a manner that safeguards competiveness and employment prospects.
The scope and timing of changes to the minimum wage will be made in consultation with social partners and the European and international institutions, including the ILO, and take full account of advice from a new independent body on whether changes in wages are in line with productivity developments and competitiveness. Product market reforms and a better business environment –

As part of a new reform agenda, Greece remains committed to: Removing barriers to competition based on input from the OECD. Strengthen the Hellenic Competition Commission. 

Introduce actions to reduce the burdens of administrative burden of bureaucracy in line with the OECD’s input, including legislation that bans public sector units from requesting (from citizens and business) documents certifying information that the state already possesses (within the same or some other unit). 

Better land use management, including policies related to spatial planning, land use, and the finalisation of a proper Land Registry Pursue efforts to lift disproportionate and unjustified restrictions in regulated professions as part of the overall strategy to tackle vested interests. 

Align gas and electricity market regulation with EU good practices and legislation Reform of the judicial system – The Greek government will: 
Improve the organisation of courts through greater specialisation and, in this context, adopt a new Code of Civil Procedure. 
Promote the digitisation of legal codes and the electronic submission system, and governance, of the judicial system. Statistics –

The Greek government reaffirms its readiness to: Honour fully the Commitment on Confidence in Statistics, and in particular the institutional independence of ELSTAT, ensuring that ELSTAT has the necessary resources to implement its work programme. 

Guarantee the transparency and propriety of the process of appointment of the ELSTAT President in September 2015, in cooperation with EUROSTAT. IV. Humanitarian Crisis – The Greek government affirms its plan to: 

Address needs arising from the recent rise in absolute poverty (inadequate access to nourishment, shelter, health services and basic energy provision) by means of highly targeted non-pecuniary measures (e.g. food stamps). 
Do so in a manner that is helpful to the reforming of public administration and the fight against bureaucracy/corruption (e.g. the issuance of a Citizen Smart Card that can be used as an ID card, in the Health System, as well as for gaining access to the food stamp program etc.). 
Evaluate the pilot Minimum Guaranteed Income scheme with a view to extending it nationwide. 
Ensure that its fight against the humanitarian crisis has no negative fiscal effect. (Reporting by Matthias Sobolewski Editing by Jeremy Gaunt.)

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image