Εταιρικές Υπηρεσίες

Posted by | 3 Ιουλίου, 2017
Όταν ο/η σύζυγος εργάζεται και μένει στο εξωτερικό. Νομολογία και πρακτική για την φορολογική κατοικία

Μπορώ να υποβάλλω ξεχωριστή δήλωση εφόσον εγώ εργάζομαι και μένω στο εξωτερικό ; Αυτό είναι ένα ερώτημα του οποίου η συχνότητα αυξάνει τα τελευταία χρόνια Σύμφωνα με την ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Δικαίωμα...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | 19 Δεκεμβρίου, 2016
Υπολογίστε το φόρο για την εθελοντική αποκάλυψη εισοδήματος. Ολα όσα πρέπει να ξέρουν οι φορολογούμενοι για την εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων στην εφορία. Η διαδικασία, ποιους ωφελεί και ποια είναι τα θολά σημεία. Τι πρέπει να σταθμίσει ο φορολογούμενος.

Ο νόμος για την εθελούσια αποκάλυψη κεφαλαίων που είναι προς ψήφιση είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τους φορολογούμενους, ασχέτως αν οι συντελεστές του είναι ουσιωδώς υψηλοί με αποτέλεσμα αρκετοί, δικαιολογημένα...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | 20 Σεπτεμβρίου, 2016
Έλεγχος των εκκαθαριστικών ΕΝ.Φ.Ι.Α. από την Εταιρία μας. Τώρα μπορούμε…

Αν έχετε αμφιβολία για τον ορθό υπολογισμό του Εκκαθαριστικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. μπορούμε να υπολογίσουμε για λογαριασμό σας αναλυτικά και ανά ακίνητο τον φόρο που σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να πληρώσετε....

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | 22 Δεκεμβρίου, 2014
Επιβεβαιώστε μαζί μας εάν αντέχετε σε έλεγχο “εμβασμάτων”, καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και “εισόδημα” από οικοδομικές επιχειρήσεις που δεν δηλώθηκε ορθά.

Ο νέος τρόπος φορολογικού ελέγχου εστιάζει στην επαύξηση της περιουσίας του φυσικού προσώπου με πολλές μεθόδους. Η Εταιρία μας μπορεί να προβεί σε οικονομική ανάλυση των δεδομένων που εξετάζει ή...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | 23 Σεπτεμβρίου, 2011
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Από την έναρξη της επαγγελματικής μας σταδιοδρομίας δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην πολύ καλή γνώση και ορθολογική εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας με βασικό στόχο όχι μόνον την προστασία της επιχείρησης αλλά...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | 22 Σεπτεμβρίου, 2011
Λογιστικές Υπηρεσίες

Σύνταξη καταστατικών και τροποποιήσεων Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) Συστάσεις / Ενάρξεις Εταιρειών ή Ατομικών Επιχειρήσεων. Ενημέρωση και τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών Α΄, Β΄ και Γ΄ του Κ.Β.Σ. (Μηχανογραφημένα ή...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | 21 Σεπτεμβρίου, 2011
Ανάλυση Ασφαλιστικών Δεδομένων και Παροχή Προσωπικών Συμβουλών Σχεδιασμού Συνταξιοδότησης

Η Εταιρεία μας αναγνωρίζοντας την ανάγκη για παροχή έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης στα ερωτήματα που δημιουργούνται σε κάθε ασφαλισμένο για τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα, αποφάσισε να προσθέσει στις παρεχόμενες –...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | 22 Αυγούστου, 2010
Νομοτεχνικές Υπηρεσίες

Στην ΕΓΕΣ έχουμε την γνώση την εμπειρία και την ικανότητα να συνδυάζουμε με μοναδικό τρόπο τις επιχειρηματικές σας προοπτικές με το νομικό εκείνο πλαίσιο δημιουργώντας κάθε φορά για εσάς το...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | 31 Μαΐου, 2010
Επενδυτικά Προγράμματα – Επιχορηγήσεις

Οικονομοτεχνικές μελέτες για την υπαγωγή επιχειρήσεων σε αναπτυξιακούς νόμους, γίνονται μετά από την ανάθεση του σχετικού έργου σύμφωνα με τα ισχύον κάθε οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον ή τον ισχύοντα αναπτυξιακό...

Διαβάστε περισσότερα