(Ανανεωμένο) Τραπεζική αργία – Προθεσμίες για καταβολή φόρων, εισφορών, κ.λπ.

Τραπεζική αργία ορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο Πρώτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015. Παρατάθηκε μέχρι την 8η Ιουλίου σύμφωνα με την Γ.Δ.Ο.Π.0000937ΕΞ2015/Χ.Π. 2255/6.7.2015, και στη συνέχεια μέχρι την 13η Ιουλίου 2015 με την Γ.Δ.Ο.Π.0000945ΕΞ 2015/Χ.Π. 2261/8.7.2015.
Προθεσμίες των οποίων η καταληκτική ημερομηνία συναρτάται με την τραπεζική αργία
Πληρωμές /άλλες υποχρεώσεις Παρατείνονται Απόφαση / ανακοίνωση Ημερομηνία λήξης υποχρέωσης
Καταβολή βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της αργίας ΠΟΛ.1136/30.6.2015 ==> 16/07/2015
Καταβολή δόσεων ρυθμίσεων προς τη φορολογική διοίκηση έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της αργίας ΠΟΛ.1136/30.6.2015 ==> 16/07/2015
Αναστολή προθεσμίας για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της αργίας ΠΟΛ.1140/1.7.2015 ==> 16/07/2015
Αναστολή αίτησης αναστολής ενώπιον της υπηρ. εσωτ. επανεξέτασης έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της αργίας ΠΟΛ.1140/1.7.2015 ==> 16/07/2015
Εξόφληση τιμολογίων > 500 ευρώ με μετρητά (σ.σ. για τιμολόγια που εκδόθηκαν έως 28/6/2015) Μέχρι την λήξη της τραπεζικής αργίας ΠΟΛ.1143/3.7.2015 => 13/07/2015
Μη εκτέλεση κατασχετηρίων εις χείρας τραπεζών κατά οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο. Μέχρι την λήξη της τραπεζικής αργίας Αρ. Πρωτ.: Γ36/04/207/2.7.2015 ==> 13/07/2015
Προθεσμίες των οποίων η καταληκτική προθεσμία δεν συναρτάται με την τραπεζική αργία
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ που λήγουν 30.6.2015 Αριθμ. Πρωτ. Ε10/3/30.6.2015 => 10/07/2015
Καταβολή δόσεων ρύθμισης ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Ε10/3/30.6.2015 => 10/07/2015 ΑΥΡΙΟ αν δεν δοθεί παράταση
Καταβολής δόσεων ρύθμισης ΟΑΕΕ Ανακοίνωση => 10.07.2015 ΑΥΡΙΟ αν δεν δοθεί παράταση
Προθεσμίας διενέργειας τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. Αριθμ. πρωτ.Οικ. 41267/3423/2.7.2015 => 11/07/2015
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Ε.Τ.Α.Α. έτους 2014 Ανακοίνωση => 31/7/2014
Καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ Α΄ εξαμήνου 2015 => Ανακοίνωση
31/08/2015 για τους προ του 1993 ασφαλισμένους
και
30/09/2015 για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους

Παρόμοια Άρθρα

No Image
coronovirus_eges
No Image