«Γολγοθάς» η συμπλήρωση του φετινού πόθεν έσχες για 100.000 – 120.000 υπόχρεους

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016

Βαριές ποινές απειλούν όσους δεν θα υποβάλουν τη φετινή δήλωση. Η υποχρέωση δήλωσης των μετρητών στο στρώμα και πώς θα αποφευχθούν τα «παρατράγουδα» από τη γνωστοποίηση των στοιχείων. Η υποχρεωτική επίσκεψη στην τράπεζα και τα χρονοδιαγράμματα.

Βαριές καμπάνες περιμένουν φέτος όσους υπόχρεους σε δήλωση πόθεν έσχες δεν θα υποβάλουν έγκαιρα και ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους.

Τα πρόστιμα ξεκινούν από 150-400 ευρώ για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης και οι ποινές φτάνουν έως και το 1 εκατ. ευρώ στην περίπτωση που η αποχή από την υποβολή της δήλωσης έχει στόχο την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων.

Εντός των επομένων ημερών αναμένεται να εκδοθεί νέα κοινή υπουργική απόφαση με την οποία πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ευθυγραμμίζονται οι ισχύουσες διατάξεις νόμου με την πρόσφατη γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επιλύνοντας ζητήματα τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των υπόχρεων.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, οι διατάξεις οι οποίες προβλέπουν ότι φέτος για πρώτη φορά θα δηλωθούν και ταμετρητά εκτός τραπεζικού συστήματος εφόσον υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ ή ακόμα και τιμαλφή, πολύτιμοι λίθοι και πολύτιμα μέταλλα εφόσον η αξία τους υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ, δεν πρόκειται να αλλάξουν.

Θα ληφθεί όμως μέριμνα, ιδίως για τα πρόσωπα στα οποία προβλέπεται η δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες (πολιτικά πρόσωπα, αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιοκτήτες μέσων μαζικής ενημέρωσης και ανώτεροι δικαστικοί λειτουργοί), ώστε να μη γεννώνται ζητήματα ασφάλειας εξαιτίας ακριβώς της δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων. Για παράδειγμα, θα προβλέπεται ότι τα μετρητά στο στρώμα θα αποτυπώνονται στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, πλην όμως αυτή η πληροφορία δεν θα αναρτάται στο διαδίκτυο σε δημόσια πρόσβαση όπως επίσης δεν θα δημοσιοποιείται η διεύθυνση κατοικίας του υπόχρεου.

Θέματα σχετικά με την πρόβα τζενεράλε του ηλεκτρονικού πόθεν έσχες συζητήθηκαν χθες στη σύσκεψη του Γενικού Γραμματέα για την καταπολέμηση της Διαφθοράς Γιώργου Βασιλειάδη με τους δανειστές, στην οποία εξετάστηκαν παράλληλα και οι επικείμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες αναφορικά με τη χρηματοδότηση των κομμάτων.

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει ότι οι ηλεκτρονικές πύλες του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Πόθeν» στη διεύθυνση http://www.pothen.gr/ θα ανοίξουν την 1η Οκτωβρίου, με την προθεσμία να εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Μια βόλτα από την τράπεζα…

Οι υπόχρεοι σε ηλεκτρονική δήλωση περιουσιακής κατάστασης υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 120.000 (ο πλήρης κατάλογος στο ΦΕΚ 2579 της 30ής Νοεμβρίου 2015 που παρουσιάζεται στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό). Στο σύνολό τους, τις επόμενες εβδομάδες θα πρέπει αρχικά να περάσουν μια βόλτα από την τράπεζά τους, προκειμένου να παραλάβουν βεβαιώσεις αναφορικά με το υπόλοιπο των καταθέσεών τους στις 31 Δεκεμβρίου του 2015.

Ο νόμος ορίζει ότι τα τραπεζικά ιδρύματα υποχρεούνται μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήματος του υπόχρεου, να χορηγούν χωρίς επιβάρυνση βεβαιώσεις περί του υπολοίπου των καταθέσεων αυτού την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

…και μια βόλτα από τον λογιστή

Η συμπλήρωση του πόθεν έσχες για πολλούς θα μοιάζει λαβύρινθος. Ορισμένα στοιχεία θα είναιπροσυμπληρωμένα από το Taxisnet (η είσοδος στην εφαρμογή θα γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς του φορολογούμενου), αλλά οι δεκατέσσερις πίνακες του ηλεκτρονικού εντύπου είναι βέβαιο ότι θα στείλουν αρκετούς υπόχρεους σε λογιστές.

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης απαιτεί πληροφορίες για κάθε είδους εισόδημα του προηγούμενου έτους, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικών προϊόντων, καταθέσεις εντός και εκτός Ελλάδας, θυρίδες, μετρητά εκτός τραπεζών και τιμαλφή, ακίνητα, οχήματα, πλωτά και εναέρια μέσα, συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση και βέβαια όλα τα προσωπικά τους δεδομένα.

Πίνακες-φωτιά μπορούν να θεωηρηθούν οι πίκανες 7 ,8 και 9, στους οποίους θα πρέπει να συμπληρωθούν, μετρητά στο στρώμα αλλά και καταθέσεις εντός και εκτός Ελλάδας, τιμαλφή και περιεχόμενα θυρίδων.

Ο πίνακας 7 αφορά τις θυρίδες σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά ιδρύματα. Δηλώνονται δικαιούχος και συνδικαιούχοι, το περιεχόμενο ή η μεταβολή, το ίδρυμα που φιλοξενεί τη θυρίδα, η χώρα και το έτος μίσθωσης της θυρίδας.

Στον πίνακα 8 ακολουθεί η αποτύπωση των μετρητών τα οποία φυλάσσονται εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων καθώς και τα τιμαλφή, πολύτιμα είδη, πολύτιμα μέταλλα και πολύτιμοι λίθοι. Το σκανάρισμα περιλαμβάνει το όνομα του ιδιοκτήτη (ο υπόχρεος, σύζυγος ή τέκνα), κατάσταση ή μεταβολή (την πρώτη φορά τι είναι και στη συνέχεια τι άλλαξε), το είδος, η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η αξία κτήσης και η αξία πώλησης, το νόμισμα, ο τρόπος κτήσης, οι πηγές προέλευσης των χρημάτων και το ποσό για κάθε πηγή προέλευσης των χρημάτων.

Από κόσκινο περνούν στον πίνακα 9 και οι καταθέσεις σε τράπεζες και ταμιευτήρια του εσωτερικού και του εξωτερικού με δεκατρείς διαφορετικές στήλες στις οποίες ο υπόχρεος καλείται να συμπληρώσει τον δικαιούχο, το είδος του λογαριασμού, τους δικαιούχους, σε άλλη στήλη αριθμητικά το πλήθος των δικαιούχων, το IBAN και τα τέσσερα τελευταία ψηφία της προθεσμιακής κατάθεσης, τη χώρα, το υπόλοιπο του λογαριασμού, την ημερομηνία του υπολοίπου (31 Δεκεμβρίου ή «αρχική δήλωση), το νόμισμα, τις πηγές προέλευσης των χρημάτων, το ποσό για κάθε πηγή προέλευσης.

Τα πρόστιμα

Η αποχή από την υποχρέωση κοστίζει ακριβά. Το ίδιο και τα «λάθη», αν αποδειχθούν σκόπιμα. Ο νόμος ορίζειδιοικητικό πρόστιμο 150 έως 400 ευρώ, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και επιβάλλεται σε όποιον υποβάλλει εκπρόθεσμα τη δήλωσή του. Οι λεπτομέρειες αναφορικά με τα αρμόδια για την επιβολή όργανα, τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου θα ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών.

Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει δήλωση μετά την πάροδο τριάντα ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας, ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου που απέκτησε επωφελούμενος της ιδιότητάς του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ.

Αν η συνολική αξία της αποκρυπτόμενης περιουσίας του ιδίου και των λοιπών προσώπων για τα οποία αυτός οφείλει να υποβάλει δήλωση υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 300.000 ευρώ, ανεξαρτήτως αν η απόκρυψη επιχειρείται με τη μη υποβολή δήλωσης ή την υποβολή ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης, προβλέπεται κάθειρξη μέχρι δέκα χρόνια με χρηματική ποινή από 20.000 ευρώ έως και ένα εκατομμύριο ευρώ.

Πηγή: www.euro2day.gr

Κ.Υ.Α. Αριθμ. απόφ. ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015/24.11.2015
Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων − Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ αν είστε υπόχρεοι: Όλη η  σχετική απόφαση

Παρόμοια Άρθρα

No Image
coronovirus_eges
No Image