Δελτίο Τύπου (Δευτέρα – 07/09/2015) Ενημέρωση για το πρόγραμμα των πληρωμών στους αγρότες, της τρέχουσας εβδομάδας.

Δελτίο Τύπου (Δευτέρα – 07/09/2015)
Ενημέρωση για το πρόγραμμα των πληρωμών στους αγρότες, της τρέχουσας εβδομάδας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Σε συνέχεια της δέσμευσης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Δ. Μελά, για αξιόπιστη και έγκυρη ενημέρωση του αγροτικού κόσμου σε ότι αφορά το πρόγραμμα των πληρωμών, σας γνωρίζουμε ότι για την τρέχουσα εβδομάδα από τις 7 έως και τις 14 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες πληρωμές:

1.1 ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

• Εκκρεμότητες πληρωμών ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2011

• Εκκρεμότητες πληρωμών ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2012

• Επιστροφή δημοσιονομικής πειθαρχίας οικονομικού έτους 2015 (ΕΑΕ 2014)

• Επιχειρησιακά Προγράμματα Ο.Π.

• Βελτίωση της Παραγωγής και Εμπορίας Μελισσοκομίας

• Προγράμματα Ο.Ε.Φ (Δραστηριότητες των εγκεκριμένων Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων)

• Ενέργειες Ενημέρωσης και προώθησης Αγροτικών Προϊόντων στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε

• Ενέργειες Ενημέρωσης και προώθησης Αγροτικών Προϊόντων σε Τρίτες Χώρες.

• Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων.

1.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΜΕΤΡΑ

• Νέοι Αγρότες έτους 2009 (Μ112)

• Σχέδια Βελτίωσης, Μ121

• Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων , Μ123Α

• Δημόσια έργα στον γεωργικό τομέα, Μ125Α

• Δημόσια έργα στον δασικό τομέα, Μ125Β

• Δημόσια έργα πρόληψης στο δασικό τομέα, Μ226

• Γεωργοπεριβαλλοντικά, Μ214 (Διατήρηση Γενετικών Πόρων στην Κτηνοτροφία)

• Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών (Μ221)

• ΟΠΑΑΧ (Ιδιωτικά Έργα), Μ313 , Μ311, Μ312

• LEADER 41-421-431

• ΟΠΑΑΧ (Δημόσια Έργα), Μ 321-322-323

• ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, Μ 511

• ΑΛΙΕΙΑ:

-5.1 – “Τεχνική Βοήθεια”

-3.3 – “Δημόσια Έργα”

-3.5 – “Πιλοτικά Σχέδια”

-3.2 – “Προστασία και ανάπτυξη της Υδρόβιας Πανίδας”

-2.1 – “Υδατοκαλλιέργεια”

-4.1 – “Leader”- Ιδιωτικές Επενδύσεις

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την άμεση και συνεχή αποστολή παρτίδων προς πληρωμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς είναι διασφαλισμένοι τόσο οι αντίστοιχοι πόροι όσο και η διαχειριστική δυνατότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ να πραγματοποιήσει τις εν λόγω πληρωμές.

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image