Δυνατότητα χαρακτηρισμού κατηγοριών ενηλίκων φυσικών προσώπων ως επαγγελματίες αγρότες, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1 του ν. 3874/2010.

Ν.Σ.Κ. Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 157/2015
Χαρακτηρισμός ενηλίκων φυσικών προσώπων ως επαγγελματίες αγρότες, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1 του ν. 3874/2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 157 /2015

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Τμήμα Δ ’ Συνεδρίαση της 23ης Ιουνίου 2015

Σύνθεση

 

Πρόεδρος : Χρυσαφούλα Αυγερινού, Αντιπρόεδρος Νομικού Συμβουλίου του-Κράτους.

Μέλη: Στέφανος Δέτσης, Γεώργιος Κανελλόπουλος, Αικατερίνη Γρηγορίου, Γαρυφαλιά Σκιάνη, Δήμητρα Κεφάλα, Ευστράτιος Συνοίκης, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους.

Εισηγητής: Δημήτριος Κανελλής, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

Αριθμός Ερωτήματος: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 146/8591/23-1-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση- ΗλεκτρονικήςΔιακυβέρνησης-Τμήμα III.

Περίληψη Ερωτήματος: α) Εάν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως επαγγελματίες …αγρότες, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1 του ν. 3874/2010, συνταξιούχοι του ΟΓΑ με αναπηρία τουλάχιστον 67% (ΟΧΙ) και β) εάν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως επαγγελματίες αγρότες, σύμφωνα με την ίδια διάταξη οι φοιτητές και οι στρατιώτες που υπηρετούν την στρατιωτική θητεία των (ΝΑΙ) .

Δείτε το αρχείο εδώ

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image