Επείγουσα ενημέρωση για το νόμο 4446/22-12-2016 – Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Με τον νέο νόμο 4446/2016 άρθρο 72 (πολυνομοσχέδιο) προστέθηκε και ψηφίστηκε η παρακάτω διάταξη στο άρθρο 23 του Ν. 4172/2013 με ισχύ από την δημοσίευση, δηλαδή 22/12/2016.

 

 

Άρθρο 23. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν:

ιδ) Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

 

Με την παραπάνω διάταξη όποια ποσά αποδίδονται από 22/12/2016 και μετά στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης θέλουν ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο εξόφλησης (πληρωμή μόνον με τραπεζικό μέσο).

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image