Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας − Προγράμματα 2016 (κόστος, φορείς εκπαίδευσης, εκπαιδευτές)

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 19009/321/22.04.2016
Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας − Προγράμματα 2016.

Αριθμ. 19009/321

(ΦΕΚ Β΄ 1287/05.05.2016)

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν οι φορείς εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτές

Δείτε το αρχείο εδώ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
coronovirus_eges
No Image