Ε9 – ΑΝΟΙΞΕ η εφαρμογή για αρχικές & τροποποιητικές δηλώσεις ακινήτων

Στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ διαβάσαμε σήμερα :

«Άνοιγμα» Εφαρμογών Ο.Π.Σ. Περιουσιολογίου (Δ.ΗΛΕ.Δ / Γ.Γ.Δ.Ε.)

  • Τροποποιητικών Δηλώσεων Εν.Φ.Ι.Α. έτους 2014 και Αρχικών Δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 έτους 2014 για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

  • Αρχικών Δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 ετών 2011 έως και 2013 για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

  • Αρχικών και Τροποποιητικών Δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 έτους 2010 για φυσικά πρόσωπα.

———

Η επίσημη ανακοίνωση της ΓΓΔΕ αναφέρει :

Από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έγινε ανακοίνωση για την έναρξη των εφαρμογών :

τα πλαίσια των οδηγιών που έχει δώσει η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, για την απλούστευση των διαδικασιών και την αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών, τέθηκαν σε λειτουργία οι νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές του Ο.Π.Σ.  Περιουσιολογίου, οπότε σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες, είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή:

Α) Αρχικών και Τροποποιητικών Δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 έως και 2013 για φυσικά πρόσωπα.
Β) Αρχικών και Τροποποιητικών Δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2011 έως και 2013 για νομικά πρόσωπα
Γ) Αρχικών Δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2014 για φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία δεν έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.
Δ) Τροποποιητικών Δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014 για φυσικά και νομικά πρόσωπα, εφόσον έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ :

Εάν πιστεύετε και εσείς ότι η εν λόγω διαδικασία απαιτεί έμπειρο και έμπιστο Φοροτεχνικό – λογιστή για την υποβολή της, σας κάνουμε γνωστό ότι η Εταιρία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα – μέσω Πτυχιούχων Λογιστών – Φοροτεχνικών κατόχων Αδείας ‘Α Τάξης και με 21 έως 33 χρόνια προϋπηρεσίας – την διόρθωση ή υποβολή στοιχείων ακινήτων σας έναντι εύλογης αμοιβής ανάλογα με τον αναγκαίο χρόνο ΜΟΝΟΝ & ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ του Φορολογούμενου ή του εκπροσώπου της Εταιρίας ώστε να αποφύγετε διορθώσεις ή πρόστιμα στο μέλλον καθώς απαιτούνται πολλά πρόσθετα νέα στοιχεία για πρώτη φορά.

Επικοινωνήστε για ραντεβού στα τηλέφωνα 2510-831667 & 2510-224226

Ώρες πραγματοποίησης των συναντήσεων 13.00 – 16.00 & 19.00 – 23.00 (ανά ώρα και από 18/11/2014 και μετά)

Υπεύθυνος κος Νικόλαος Πατέλης        κιν. 6936901213

Ο αριθμός των ακινήτων που καταχωρούνται ή διορθώνονται ανά ώρα εξαρτώνται από την λειτουργικότητα του συστήματος, από την διαθεσιμότητα των αναγκαίων στοιχείων και φυσικά από τον αριθμό των ακινήτων για τα οποία ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να γίνουν διορθώσεις.

* Χρέωση ανά ώρα 100,00€: – Ελάχιστη αμοιβή για χρόνο έως 10 λεπτά: 20,00€ (ανεξάρτητα από αριθμό ακινήτων)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9

 

Παρόμοια Άρθρα

No Image
coronovirus_eges
No Image