!!! Η απόφαση για την υποχρεωτική αποδοχή καρτών πληρωμής από φυσικά πρόσωπα – καταναλωτές από μια σειρά επαγγελμάτων

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 45231/20.04.2017
Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α΄ 240).

Αριθμ. 45231

(ΦΕΚ Β΄ 1445/27.04.2017)

Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α΄ 240).

Δείτε το αρχείο εδώ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image