Νομοτεχνικές Υπηρεσίες

Στην ΕΓΕΣ έχουμε την γνώση την εμπειρία και την ικανότητα να συνδυάζουμε με μοναδικό τρόπο τις επιχειρηματικές σας προοπτικές με το νομικό εκείνο πλαίσιο δημιουργώντας κάθε φορά για εσάς το κατάλληλο στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών σας σε συνδυασμό με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις σας έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.

Για το σκοπό αυτό στην ΕΓΕΣ δημιουργήσαμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που επιγραμματικά περιλαμβάνουν:

  • Παροχή βασικών νομικών συμβουλών σε θέματα Αστικού, Εμπορικού, Εταιρικού, Φορολογικού και Εργατικού Δικαίου.
  • Σύνταξη και επιμέλεια Καταστατικών και Συμφωνητικών σύστασης, λύσης και τροποποιήσεων όλων των εταιρικών τύπων με στόχο την φοροτεχνική κάλυψη των πραγματικών αναγκών σας.
  • Σύνταξη πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.
  • Δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και υποβολή αυτών στη Νομαρχία.
  • Σύνταξη ενστάσεων στην Δ.Ο.Υ. ή το Υπουργείο Οικονομικών κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων εισοδήματος, Κ.Β.Σ. κλπ
  • Σύνταξη ενστάσεων κατά αποφάσεων του Ι.Κ.Α., του Ο.Α.Ε.Δ.  και του Σ.Ε.Π.Ε.
  • Σύνταξη και υποβολή ερωτημάτων προς το Υπουργείο Οικονομικών με στόχο την έκδοση εξειδικευμένης διοικητικής λύσης

Παρόμοια Άρθρα

No Image