ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08.07.2016 1. Παροχή οδηγιών για Μεταβολές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. 2. Καταγραφή προϋποθέσεων χορήγησης της σύνταξης γονέων, συζύγων ή αδελφών ατόμων με αναπηρία 3. Συνυπολογισμός χρόνου συνταξιοδότησης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος

ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08.07.2016
1. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε.3, της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015- Μεταβολές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. 2. Καταγραφή προϋποθέσεων χορήγησης της σύνταξης γονέων, συζύγων ή αδελφών ατόμων με αναπηρία (Άρθρο 37, Ν.3996/2011). 3. Συνυπολογισμός χρόνου συνταξιοδότησης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος – Διόρθωση της αριθ.6/30.9.2015 εγκυκλίου μας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΛΑΔΟΣ Α΄ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ – ΚΛΑΔΟΣ Η΄ ΔΙΕΘΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

www.oga.gr

Αθήνα 8/7/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6/2016

Προς: Τους Αποδέκτες του

Πίνακα Διανομής.

ΘΕΜΑ : 1. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε.3, της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015- Μεταβολές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. 2. Καταγραφή προϋποθέσεων χορήγησης της σύνταξης γονέων, συζύγων ή αδελφών ατόμων με αναπηρία (Άρθρο 37, Ν.3996/2011). 3. Συνυπολογισμός χρόνου συνταξιοδότησης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος – Διόρθωση της αριθ.6/30.9.2015 εγκυκλίου μας.

Δείτε το αρχείο εδώ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image