Πότε μπορεί κάποια γυναίκα να αναγνωρίσει με εξαγορά πλασματικές ημέρες ;

  Για να μπορεί κάποια γυναίκα να αναγνωρίσει με εξαγορά πλασματικές ημέρες θα πρέπει :
1. Να συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του Ν. 3863/2010. (Να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 01/01/2011) και
2. Να έχει πραγματοποιήσει στην κανονική ασφάλιση 3.600 ημέρες εργασίας τουλάχιστον.
 
    Για να δικαιούται μειωμένη σύνταξη πρέπει :
 
1. να έχει 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά
2. να έχει ανά 100 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία
3. στις 100 ημέρες μπορούν να υπολογιστούν και αντίστοιχες ημέρες τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας
   Οι ημέρες ανεργίας μακροχρόνια ανέργων ή και πρόσκαιρη ανεργία δεν υπολογίζονται γιατί απειτείται τακτική ανεργία.
 
  Στην περίπτωση που αναφέρεστε, αφού σε ένα από τα τελευταία πέντε έτη δεν έχει ούτε ασφάλιση ούτε
επιδοτούμενη ανεργία δεν δικαιούται μειωμένη σύνταξη.
Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μεταφερθούν από χρόνο σε χρόνο ούτε ημέρες εργασίας που πλεονάζουν από
άλλα χρόνια ούτε ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας.

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image