Πώς θα ρυθμισθούν τα κόκκινα χρέη – δάνεια (ενοποίηση 3 σχετικών άρθρων)

Χωρίς περιορισμούς η διαπραγμάτευση για κούρεμα, πάγωμα, διακανονισμό. Προϋπόθεση η βιωσιμότητα

Στη διακριτική ευχέρεια των άμεσα ενδιαφερόμενων – πιστωτών και οφειλετών – θα αφήνει ο νέος νόμος τον τρόμο ρύθμισης/διακανονισμού των «κόκκινων» επιχειρηματικών οφειλών. Η λύση-πακέτο θα αποφασίζεται μεταξύ τους, σε διαπραγμάτευση όπου θα συμμετέχει ειδικός διαμεσολαβητής διαπιστευμένος από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Θα μπορεί να περιλαμβάνει – επιλεκτικά ή συνδυαστικά – κούρεμα, αποπληρωμή σε δόσεις,  πάγωμα υποχρεώσεων, περίοδο χάριτος, ή ό,τι άλλο συμφωνηθεί.

Το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται θα αφορά τις συνολικές οφειλές επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών προς εφορία, ασφαλιστικά Ταμεία, τράπεζες και προμηθευτές.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης και τελικού διακανονισμού θα είναι εξωδικαστική και θα υπάρχει  προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Για τις μικρές επιχειρήσεις η προθεσμία θα είναι 1-2 μήνες, ενώ για τις μεγαλύτερες η διαπραγμάτευση θα μπορεί να διαρκέσει έως 3 μήνες.

Κάθε αίτηση για ένταξη στον  εξωδικαστικό μηχανισμό διακανονισμού,  θα «χρεώνεται»  σε συντονιστή από το Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αυτός θα συμμετέχει σε όλες τις διαπραγματεύσεις μεταξύ οφειλέτη- πιστωτών.

Οι διατάξεις  που θα θεσπιστούν θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα και θα ισχύσουν πιθανότατα για 18 μήνες. Το χρονικό διάστημα ισχύος τους συζητείται και μπορεί να είναι μεγαλύτερο – έως και δύο χρόνια –  εάν τελικά κριθεί ότι  λόγω του μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων δεν θα είναι εφικτό να κλείσουν όλες οι υποθέσεις στο 18μηνο.

Στο διάστημα που θα ισχύει  ο νέος νόμος, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις και να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση, καταλήγοντας σε συμφωνία για τον τρόπο διακανονισμού, ή σε άγονο αποτέλεσμα. Η συμφωνία θα υποβάλλεται στο Πρωτοδικείο προς απλή επικύρωση

Στις διατάξεις για συνολική ρύθμιση κόκκινων οφειλών θα μπορούν να προσφύγουν επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (ΑΕ,ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, μονοπρόσωπες) καθώς και ελεύθεροι επαγγελματίες,  για υποχρεώσεις τους που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016. Η ημερομηνία αυτή έχει τεθεί ενδεικτικά στις συζητήσεις για την κατάρτιση του νομοσχεδίου και μπορεί τελικά να αλλάξει.

Εκτιμάται ότι ο νέος νόμος θα δώσει τη δυνατότητα διακανονισμού κόκκινων χρεών σε περίπου 300.000 ελεύθερους επαγγελματίες, 70.000 μικρές επιχειρήσεις, 28.000 μικρομεσαίες και 2.000 μεγαλύτερες εταιρείες, που μόνον στις τράπεζες έχουν  συνολικά ληξιπρόθεσμα ανοίγματα άνω των 60 δισ. ευρώ, ενώ σε εφορίες και ασφαλιστικά Ταμεία  οφείλουν πάνω από 22 δισ. ευρώ.

Όμως, συμφωνία με τους πιστωτές θα μπορούν να διαπραγματευθούν μόνον οι επιχειρήσεις που θα κριθούν βιώσιμες – και οι επαγγελματίες που κρίνεται ότι θα  είναι μελλοντικά σε θέση να ανταποκριθούν στις ρυθμισμένες υποχρεώσεις τους.

Η βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών θα κρίνεται με βάση αυτοματοποιημένο σύστημα ανάλυσης, όπου ο ενδιαφερόμενος θα εισάγει οικονομικά στοιχεία (π.χ. το Ε9, τα έσοδα-έξοδα της τρέχουσας περιόδου, τα περιουσιακά στοιχεία, τις ακριβείς οφειλές του κ.λπ.). Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις  θα αξιολογούνται από ανεξάρτητο εκτιμητή.

Πηγή sofokleousin.gr

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Πώς θα «κουρευτούν» οριζόντια τα χρέη σε τράπεζες, εφορίες, Ταμεία

Εξωδικαστικός μηχανισμός διακανονισμού αναμένεται για ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίους και μεγάλες εταιρίες.

Κεντρικός στόχος του νέου θεσμού είναι με διαδικασίες-εξπρές, μέσα σε δύο μήνες, επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, υποβάλλοντας μελέτη βιωσιμότητας να πετυχαίνουν ευνοϊκές ρυθμίσεις των χρεών τους, ακόμη και «κουρέματα», ώστε να μπορούν να επανεκκινήσουν τις δραστηριότητές τους.

Τα «κλειδιά» για τη λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού είναι:

• Το μητρώο 2.500 αξιολογητών – μεσολαβητών που καταρτίζει το υπουργείο Δικαιοσύνης. Υπολογίζεται ότι ο καθένας από αυτούς θα μπορεί να εξετάζει τρεις υποθέσεις επιχειρήσεων την ημέρα. Δηλαδή, περίπου 25.000 το μήνα.

• Οι προτυποποιημένες μελέτες βιωσιμότητας, οι οποίες θα είναι προσβάσιμες, μέσω ιστοσελίδας, προς όλους τους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον ο τζίρος των δραστηριοτήτων τους είναι κάτω από τα 2,5 εκατ. ευρώ.

• Η αναζήτηση λύσης για τις επιχειρήσεις μέσα από συνεδριάσεις που θα συγκαλεί. Την ανακοίνωση θα κάνει δημοσίως ο αξιολογητής.

• Στο ίδιο τραπέζι με τον μέτοχο ή τον επιχειρηματία θα παρευρίσκονται όλοι οι πιστωτές (τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά Ταμεία. ΔΕΚΟ, ΟΤΑ), συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων και των προμηθευτών. Προϋπόθεση είναι να υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε ποσοστό που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 5% του συνολικού χρέους.

• Η συμφωνία εξυγίανσης θα επιτυγχάνεται εφόσον επιτευχθεί η σύμφωνη γνώμη των πιστωτών, στους οποίους οφείλεται το 60% του συνολικού χρέους. Η απόφαση θα είναι δεσμευτική και για τους υπόλοιπους του 40%.

• Δεν θα υπάρχουν όρια ως προς τις λύσεις. Αυτές μπορεί να είναι πολυετείς δόσεις, διαγραφές μέρους των οφειλών, αλλά και τρόποι αναδιάρθρωσης δανείων που περιλαμβάνονται στον Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος.

• Ο επιχειρηματίας ή ο μέτοχος ή οι μέτοχοι μιας εταιρίας θα πρέπει να χρηματοδοτούν την επιχείρησή τους, σε διαφορετική περίπτωση, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, θα απομακρύνονται. Θα ορίζονται οι πιστωτές ως νέοι μέτοχοι, οι οποίοι θα αναζητούν επενδυτές.

• Η συμφωνία θα επικυρώνεται από τα Πρωτοδικεία και θα ξεκινά η εφαρμογή της.

Η διαδικασία προσφυγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό είναι απλή, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του νόμου και σύμφωνα με τα όσα περιγράφουν πηγές στο «Έθνος της Κυριακής».

Δικαίωμα υπαγωγής έχουν όλοι οι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες, ανεξαρτήτως του μεγέθους των δραστηριοτήτων τους.

Πηγή: www.real.gr

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Η οριστικοποίηση με τον SSM των στόχων των τραπεζών για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (-40%, -50%) και ανοιγμάτων τους (-35%, -40%) έως τα τέλη του 2019, αποτελεί την αφετηρία για τις μαζικές ρυθμίσεις και διαγραφές χρεών στις οποίες θα προχωρήσουν εντατικά οι τράπεζες. Οι ρυθμίσεις θα στηριχθούν στις επιλογές που προσφέρει ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας που τέθηκε σε ισχύ από 1ης Οκτωβρίου.

Ο Κώδικας περιλαμβάνει 19 προτάσεις λύσεων που αποσκοπούν στη ρύθμιση του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Από την εφαρμογή του Κώδικα εξαιρούνται:

– Απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν ήδη καταγγελθεί πριν από την 1/1/2015.

– Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη που έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον Νόμο 3869/2010, για την οποία έχει ορισθεί δικάσιμος.

– Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη, κατά του οποίου τρίτοι πιστωτές έχουν κινήσει δικαστικές ενέργειες για την εξασφάλιση χρεών ή έχει ήδη τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι προτεινόμενες λύσεις από τον Κώδικα στη βάση των οποίων θα προχωρήσουν οι ρυθμίσεις χρεών ιδιωτών και επιχειρήσεων, ομαδοποιούνται σε 3 κατηγορίες. Με στόχο την αναζήτηση της “κατάλληλης λύσης” δεν αποκλείεται και η επιλογή συνδυασμού των προτεινομένων λύσεων.

Α. Βραχυχρόνιες ρυθμίσεις

Στην εν λόγω κατηγορία εντάσσονται οι τύποι ρύθμισης με διάρκεια μικρότερη των 2 ετών που αφορούν περιπτώσεις όπου οι δυσκολίες αποπληρωμής κρίνονται ως προσωρινές. Προβλέπουν:

– Τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών: Συμφωνία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών με βάση προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

– Κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών: H κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και η αναπροσαρμογή του προγράμματος αποπληρωμής του οφειλόμενου υπολοίπου.

– Μειωμένη δόση μεγαλύτερη των οφειλόμενων τόκων: Μείωση της τοκοχρεολυτικής δόσης αποπληρωμής σε επίπεδο που υπερβαίνει αυτό που αντιστοιχεί σε αποπληρωμή μόνο τόκων για καθορισμένη βραχυπρόθεσμη περίοδο.

– Μειωμένη δόση μικρότερη των οφειλόμενων τόκων: Μείωση της τοκοχρεολυτικής δόσης αποπληρωμής σε επίπεδο μικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί σε αποπληρωμή μόνο τόκων για καθορισμένη βραχυπρόθεσμη περίοδο. Οι ανεξόφλητοι τόκοι κεφαλαιοποιούνται ή διευθετούνται.

– Καταβολή μόνο τόκων: Κατά τη διάρκεια καθορισμένης βραχυπρόθεσμης περιόδου καταβάλλονται μόνο οι τόκοι.

– Περίοδος χάριτος: Αναστολή πληρωμών για προκαθορισμένη περίοδο. Οι τόκοι κεφαλαιοποιούνται ή διευθετούνται.

Β. Μακροχρόνιες ρυθμίσεις

Στη συγκεκριμένη κατηγορία εμπίπτουν οι τύποι ρύθμισης με διάρκεια μεγαλύτερη των 2 ετών, με στόχο τη μείωση της τοκοχρεωλυτικής δόσης ή και της δανειακής επιβάρυνσης, λαμβάνοντας υπόψη συντηρητικές παραδοχές για την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη μέχρι τη λήξη του προγράμματος αποπληρωμής. Προβλέπουν:

– Μείωση επιτοκίου: Μείωση του επιτοκίου ή του επιτοκιακού περιθωρίου.

– Παράταση διάρκειας: Επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου (δηλαδή μετάθεση της συμβατικής ημερομηνίας καταβολής της τελευταίας δόσης του δανείου).

– Διαχωρισμός οφειλής: Διαχωρισμός της οφειλής του δανειολήπτη σε δύο τμήματα:

α) το τμήμα του δανείου το οποίο ο δανειολήπτης εκτιμάται ότι μπορεί να αποπληρώνει, με βάση την υφιστάμενη και την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής του, και

β) το υπόλοιπο τμήμα του δανείου, το οποίο τακτοποιείται μεταγενέστερα, με ρευστοποίηση περιουσίας ή άλλου είδους διευθέτηση, η οποία συμφωνείται εξαρχής από τα δύο μέρη.

– Μερική διαγραφή οφειλής: Οριστική διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης του ιδρύματος, ώστε η εναπομένουσα οφειλή να διαμορφωθεί σε ύψος που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να εξυπηρετηθεί ομαλά.

– Λειτουργική αναδιάρθρωση επιχείρησης: Αναδιοργάνωση της επιχείρησης, ώστε να καταστεί βιώσιμη και ικανή για την ομαλή εξυπηρέτηση των οφειλών της. Η αναδιοργάνωση μπορεί να περιλαμβάνει ενέργειες, όπως η αλλαγή διοίκησης, η πώληση περιουσιακών στοιχείων, ο περιορισμός του κόστους, ο εταιρικός μετασχηματισμός, η ανανέωση πιστωτικών ορίων ή και η παροχή νέων δανείων.

– Συμφωνία ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο: Μετατροπή μέρους της οφειλής σε μετοχικό κεφάλαιο, ώστε η εναπομένουσα οφειλή να διαμορφωθεί σε ύψος που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να εξυπηρετηθεί ομαλά.

Γ. Λύσεις οριστικής διευθέτησης

– Λοιπές εξωδικαστικές ενέργειες: Οι εξωδικαστικές ενέργειες που δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες.

– Εθελοντική παράδοση ενυπόθηκου ακινήτου: O δανειολήπτης, ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους αποπληρωμής ενυπόθηκου δανείου, παραχωρεί οικειοθελώς (δηλαδή χωρίς να απαιτηθεί η προσφυγή σε δικαστικές ενέργειες από πλευράς του ιδρύματος) την κυριότητα του υπέγγυου ακινήτου στο ίδρυμα. Στη σχετική συμφωνία διατυπώνεται σαφώς ο τρόπος διευθέτησης του τυχόν υπολοίπου. Η εν λόγω λύση μπορεί να αφορά οικιστικό ακίνητο ή επαγγελματική στέγη (νέα πρόβλεψη).

– Μετατροπή σε ενοικίαση/χρηματοδοτική μίσθωση: O δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου στο ίδρυμα υπογράφοντας σύμβαση ενοικίασης/χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία του εξασφαλίζει τη δυνατότητα μίσθωσης του ακινήτου για ορισμένη ελάχιστη χρονική περίοδο. Η εν λόγω λύση μπορεί να αφορά οικιστικό ακίνητο ή επαγγελματική στέγη (νέα πρόβλεψη).

– Εθελοντική εκποίηση ενυπόθηκου ακινήτου: O δανειολήπτης προβαίνει οικειοθελώς σε πώληση του υπέγγυου ακινήτου σε τρίτο με τη σύμφωνη γνώμη του ιδρύματος. Στην περίπτωση που το τίμημα της πώλησης υπολείπεται του συνόλου της οφειλής, το ίδρυμα προβαίνει σε διαγραφή της εναπομένουσας οφειλής. Η εν λόγω λύση μπορεί να αφορά οικιστικό ακίνητο ή επαγγελματική στέγη (νέα πρόβλεψη).

– Διακανονισμός απαιτήσεων: Εξωδικαστική συμφωνία κατά την οποία το ίδρυμα λαμβάνει είτε εφάπαξ καταβολή σε μετρητά (ή ισοδύναμα μετρητών) είτε σειρά προκαθορισμένων τμηματικών καταβολών. Στο πλαίσιο του διακανονισμού το ίδρυμα ενδέχεται να προβαίνει σε μερική διαγραφή της απαίτησης.

– Υπερθεματιστής σε πλειστηριασμό: Η τράπεζα υπερθεματίζει στον πλειστηριασμό αποκτώντας την κυριότητα του ενυπόθηκου ακινήτου ή άλλης εμπράγματης εξασφάλισης στο πλαίσιο ευρύτερης συμφωνίας οριστικής διευθέτησης της οφειλής με τη συναίνεση του δανειολήπτη (νέα πρόβλεψη).

– Ολική διαγραφή οφειλής: Η τράπεζα αποφασίζει τη διαγραφή του συνόλου της οφειλής εφόσον δεν υπάρχουν ρευστοποιήσιμα στοιχεία και δεν αναμένεται περαιτέρω ανάκτηση.

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
coronovirus_eges
No Image