Ιανουάριος 2012

Posted by | Ιανουάριος 24, 2012
Οι νέες προϋποθέσεις για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου της ΔΕΗ για το 2012

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 υπουργικής απόφασης με θέμα «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (Κ.Ο.Τ.) Αριθ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 29891/29.12.2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ανάγκη αναπροσαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | Ιανουάριος 23, 2012
Αναλυτικοί πίνακες τεκμηρίων διαβίωσης για το 2011 βάσει του Ν.3986/2011 και της Πολ.1259/2011 για σπίτια, αυτοκίνητα, πισίνες και μηχανοκίνητα σκάφη αναψυχής

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ       Τιμή Ζώνης      ΜΕΧΡΙ και              2.799,00 € Εάν η Τιμή Ζώνης είναι Εάν η Τιμή Ζώνης είναι   από 2.800,00 - 4.999,00 € πάνω...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | Ιανουάριος 20, 2012
Πρόσβαση και άσκηση Επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού. Δεν μπορεί να “ανοίξει” ένα ήδη ΑΝΟΙΚΤΟ Επάγγελμα

Σχετικά με τα δημοσιεύματα στον τύπο που αναφέρονται στην απελευθέρωση του επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ) ενημερώνει τα μέλη του και τους Λογιστές- Φοροτεχνικούς ότι...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | Ιανουάριος 14, 2012
Διευκρινήσεις για την υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για τις νέες μισθώσεις από 9/1/2012

 " H παρούσα διευκρινιστική Εγκύκλιος εκδίδεται με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των ιδιοκτητών ακινήτων και τη διευκόλυνση της λειτουργίας των αρμόδιων Δ.Ο.Υ., καθώς από τις 9 Ιανουαρίου 2012 η υποχρέωση...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | Ιανουάριος 12, 2012
Σχετικά με την Αφανή Εταιρία. Φύση – Σκοπός – Συμμετοχή στα κέρδη – Δικαιώματα και υποχρεώσεις αφανών εταίρων. (Α.Π.535/2011)

Η συμμετοχική αφανής εταιρία δεν έχει νομική προσωπικότητα, αποσκοπεί πάντοτε στην ενέργεια εμπορικών πράξεων, στερείται δικής της περιουσίας διακρινόμενης από εκείνης των εταίρων, συνιστάται ατύπως έστω και αν αποβλέπει στην...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | Ιανουάριος 11, 2012
Πως εξοφλούνται από τους καταναλωτές – πελάτες οι αγορές με αξία πάνω από 1.500 €, μετά την 01/01/2012

Τρόπος εξόφλησης ορισμένων συναλλαγών Επιτηδευματιών με Ιδιώτες-Πελάτες, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 20 του ν.3842/2010 από 01/01/2012 Ο νόμος προέβλεπε την έκδοση Υπουργικής απόφασης όμως οι αντιδράσεις...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | Ιανουάριος 11, 2012
Περιοδικές ΦΠΑ – Υποχρεωτική,πλέον, η ηλεκτρονική υποβολή τους από 1/1/2012

Χρόνος και τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ - ΠΟΛ.1267/30.12.2011 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | Ιανουάριος 5, 2012
Ρύθμιση Ληξιπροθέσμων και μη οφειλών προς το Δημόσιο σε έως 60 δόσεις με ελάχιστο ποσό τα 100 € προβλέπει νομοσχέδιο

9.α. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και υπέρ τρίτων, βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) ή στα Τελωνεία του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | Ιανουάριος 4, 2012
Νέα “ευέλικτη” εταιρική μορφή. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την “Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία” (Ι.Κ.Ε.)

Έχει ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο Νόμου για τη δημιουργία νέας εταιρικής μορφής («Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία») Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2011 το σχέδιο νόμου...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | Ιανουάριος 3, 2012
Κωδικοποίηση του Ν.1545/1985 για το Επίδομα Ανεργίας, Προϋποθέσεις λήψης, ημέρες εργασίας και επιδότησης κλπ

Νόμος 1545 της 17/20.5.85. Εθνικό σύστημα  προστασίας  απο  την  ανεργία  και  άλλες  διατάξεις . - (Α' 91 ). *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. το άρθρο 4 της ΚΥΑ υπ΄αριθμ. 2/90703/0026 (ΦΕΚ Β...

Διαβάστε περισσότερα