30.05.2017 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4387/2016, σχετικά με την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης.

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. Φ.80000/ΟΙΚ.Δ13/22702/966/30.05.2017
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4387/2016, σχετικά με την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Πληροφορίες: Α. Καραμπλιάνη Στ. Γιωτάκου

Τηλ. : 2131516799 / 210 3368112 Fax : 2103368124 Email: asfmis@ypakp.gr

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΑΓΡΟΤΩΝ

Πληροφορίες: I. Παπαδόπουλος (θέματα ΟΑΕΕ)

210 – 33 68 110 Ε. Ράπτη (θέματα ΕΤΑΑ)

210 – 33 68 109 Fax : 2103368116 Email: asfavt@vpakp.gr

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Πληροφορίες:

Αλ. Παπανικολοπούλου (Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα)

2131516777, 774, 844

Μ. Βογιατζόγλου (Μισθωτοί δημόσιου τομέα και αυτοαπασχολούμενοι)

2131516778, 746, 748 Email: proasf@ypakp.gr

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Πληροφορίες Γ. Πολύδερα, Κ. Ζαγκλής

213 1516750, 213 1516742 Email: diad@ypakp.gr

Αθήνα 30/5/2017

Α.Π. Φ.80000/ΟΙΚ.Δ13/22702/966

ΠΡΟΣ: 1. Ε.Φ.Κ.Α.

Γραφείο Διοικητή Αγ. Κων/νου 8 6102 41, Αθήνα

2.ΕΤΕΑΕΠ Γραφείο Διοικητή Φιλελλήνων 13-14 105 57 Αθήνα

ΚΟΙΝ.: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κάνιγγος 29 101 10 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4387/2016, σχετικά με την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης.

Δείτε το αρχείο εδώ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image