ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Εξαγωγή Μισθοδοσίας

H εταιρία μας αναλαμβάνει την σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων ανά μήνα σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν για κάθε ειδικότητα. Μαζί με την συγκεντρωτική κατάσταση παραδίδουμε εξοφλητικές αποδείξεις, και αναλυτικές καταστάσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να καταβληθούν ενώ σε όλες τις επιχειρήσεις είμαστε υπεύθυνοι για την ηλεκτρονική υποβολή των Α.Π.Δ. του Ι.Κ.Α. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Δηλώσεις Απόδοσης Παρακρατούμενου Φόρου

Συντάσσουμε επίσης την κατάσταση απασχόλησης προσωπικού, τις δηλώσεις απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών και του χαρτοσήμου, ενώ εάν ο πελάτης το επιθυμεί αναλαμβάνουμε και την παρακολούθηση των προγραμμάτων επιδότησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. για νέες θέσεις εργασίας. Στα πλαίσια της μισθοδοσίας ενημερώνουμε ΑΜΕΣΑ για τις αλλαγές στην εργατική νομοθεσία, στις Σ.Σ.Ε. για τις ειδικότητες που έχει η επιχείρηση καθώς και για τις ενέργειες της επιχείρησης  σε θέματα προσωπικού, ενώ πολλές φορές αναλαμβάνουμε και την αξιολόγηση προσωπικού που θα καλύψουν νέες θέσεις, σε περίπτωση που αφορούν εξειδικευμένο υπαλληλικό προσωπικό σε διοικητικές θέσεις.

NEWSLETTER

Γραφτείτε στο Newsletter της εταιρίας μας για να μάθετε νέα που αφορούν την επιχείρησή σας

[mc4wp_form id=”22780″]

72ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
9ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
35ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
783ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων, Επίβλεψη Λογιστηρίων, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α. παρακρατούμενων φόρων, πρόβλεψη κερδών βάσει του ισοζυγίου του πελάτη

Περισσότερα
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρέχονται ανάλογα με την ανάγκη του πελάτη και προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης όπως είναι η νομική μορφή της, το μέγεθος, η σύνθεση της εταιρικής της ή μετοχικής της βάση

Περισσότερα
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων ανά μήνα, εξοφλητικές αποδείξεις και αναλυτικές καταστάσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές, ηλεκτρονική υποβολή των Α.Π.Δ. του Ι.Κ.Α

Περισσότερα
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας  είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Θεματικών Συμβούλων του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. με αριθμό μητρώου Α/07 και ως εκ τούτου μπορεί να συμμετέχει ως Θεματικός Σύμβουλος επιχειρήσεων στα πλαίσια προγραμμάτων επιχορήγησης

Περισσότερα
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία μας  είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Θεματικών Συμβούλων του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. με αριθμό μητρώου Α/07 και ως εκ τούτου μπορεί να συμμετέχει ως Θεματικός Σύμβουλος επιχειρήσεων στα πλαίσια προγραμμάτων επιχορήγησης

Περισσότερα
ΙΔΙΩΤΕΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
& ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Καλύπτουμε πλήρως τον φορολογικό σχεδιασμό και τις φορολογικές υποχρεώσεις των ιδιωτών – φυσικών προσώπων καταθέτοντας προφορικά ή εγγράφως την τεκμηριωμένη πρότασή μας.

Περισσότερα