ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ/ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων

Η παροχή αυτή απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δεν έχουν λογιστήριο στην έδρα τους (δηλαδή μόνιμο υπάλληλο με γνώσεις βοηθού λογιστή). Η εταιρία αναλαμβάνει την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων του πελάτη, σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα και με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τα οποία ενημερώνονται μηχανογραφικά, με τα παραστατικά που μας παραδίδει, ενώ η ταξινόμηση των παραστατικών και η ενημέρωση των βιβλίων γίνεται είτε στο γραφείο μας είτε στην έδρα του εφ’ όσον υπάρχει η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή.

Κάθε μήνα η επιχείρηση μας συντάσσει μία πρόβλεψη κερδών (προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων χρήσης σύμφωνα με την νομοθεσία) του πελάτη μας ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της αλλά και η λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων για βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, ενώ στο τέλος της χρήσης η εταιρία μας συντάσσει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Επίβλεψη Λογιστηρίων

Η παροχή αυτή απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν οργανωμένο λογιστήριο (υλικοτεχνική υποδομή και τουλάχιστον ένα μόνιμο υπάλληλο με την ειδικότητα του Βοηθού Λογιστή). O υπεύθυνος της εταιρίας μας επισκέπτεται την επιχείρηση σε τακτά χρονικά διαστήματα, ελέγχει τις πραγματοποιηθείσες λογιστικές εγγραφές, κάνει ο ίδιος κάποιες εγγραφές που αδυνατεί να πραγματοποιήσει ο εκεί υπάλληλος και γενικά δίνει κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των καθημερινών λογιστικών προβλημάτων ενώ παρέχει συμβουλές σε θέματα Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α. παρακρατούμενων φόρων κλπ.

Κάθε μήνα η επιχείρηση μας συντάσσει μία πρόβλεψη κερδών βάσει του ισοζυγίου (προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων χρήσης σύμφωνα με την νομοθεσία) του πελάτη μας, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της αλλά και η λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων για βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, ενώ στο τέλος της χρήσης η εταιρία μας συντάσσει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

NEWSLETTER

 

Γραφτείτε στο Newsletter της εταιρίας μας για να μάθετε νέα που αφορούν την επιχείρησή σας

[mc4wp_form id=”22780″]

72ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
9ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
35ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
783ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων, Επίβλεψη Λογιστηρίων, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α. παρακρατούμενων φόρων, πρόβλεψη κερδών βάσει του ισοζυγίου του πελάτη

Περισσότερα
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρέχονται ανάλογα με την ανάγκη του πελάτη και προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης όπως είναι η νομική μορφή της, το μέγεθος, η σύνθεση της εταιρικής της ή μετοχικής της βάση

Περισσότερα
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων ανά μήνα, εξοφλητικές αποδείξεις και αναλυτικές καταστάσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές, ηλεκτρονική υποβολή των Α.Π.Δ. του Ι.Κ.Α

Περισσότερα
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας  είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Θεματικών Συμβούλων του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. με αριθμό μητρώου Α/07 και ως εκ τούτου μπορεί να συμμετέχει ως Θεματικός Σύμβουλος επιχειρήσεων στα πλαίσια προγραμμάτων επιχορήγησης

Περισσότερα
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία μας  είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Θεματικών Συμβούλων του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. με αριθμό μητρώου Α/07 και ως εκ τούτου μπορεί να συμμετέχει ως Θεματικός Σύμβουλος επιχειρήσεων στα πλαίσια προγραμμάτων επιχορήγησης

Περισσότερα
ΙΔΙΩΤΕΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
& ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Καλύπτουμε πλήρως τον φορολογικό σχεδιασμό και τις φορολογικές υποχρεώσεις των ιδιωτών – φυσικών προσώπων καταθέτοντας προφορικά ή εγγράφως την τεκμηριωμένη πρότασή μας.

Περισσότερα