ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Οικονομοτεχνικές μελέτες

Οικονομοτεχνικές μελέτες για την υπαγωγή επιχειρήσεων σε αναπτυξιακούς νόμους, γίνονται μετά από την ανάθεση του σχετικού έργου σύμφωνα με τα ισχύον κάθε οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον ή τον ισχύοντα αναπτυξιακό νόμο ή άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων. Ειδικά στην περίπτωση οικονομοτεχνικών μελετών προηγείται συγκριτική μελέτη μεταξύ των δύο τρόπων ενίσχυσης των επενδύσεων ήτοι μεταξύ επιχορήγησης και αφορολόγητων αποθεματικών ώστε ο επιχειρηματίας να αποφασίζει έχοντας πιο πλήρη ενημέρωση καθώς συχνά, ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα, μπορεί να  επιτυγχάνεται το ίδιο οικονομικό όφελος για την επιχείρηση χωρίς το μεγάλο κόστος των οικονομοτεχνικών μελετών και την ετεροχρονισμένη είσπραξη της επιδότησης.

Θεματικός Σύμβουλος επιχειρήσεων

Η εταιρεία μας  είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Θεματικών Συμβούλων του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. με αριθμό μητρώου Α/07 και ως εκ τούτου μπορεί να συμμετέχει ως Θεματικός Σύμβουλος επιχειρήσεων στα πλαίσια προγραμμάτων επιχορήγησης που εποπτεύει και διαχειρίζεται ο Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., δηλαδή να παρέχει (επιδοτούμενες) συμβουλευτικές υπηρεσίες στα κάτωθι θεματικά πεδία:

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
1.1 Καθορισμός Πρόγραμμα Πωλήσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
1.2 Διαφοροποίηση επιχειρηματικής δράσης/ προϊόντων
1.3 Συγχωνεύσεις και εξαγορές

 

2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ
2.1 Οργανωτική δομή
2.2 Οργανωτική ανάπτυξη

 

3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
3.5 Μελέτες Σκοπιμότητας – εφικτότητας – προοπτικών
3.6 Μελέτες Επενδυτικών Ευκαιριών

4 MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
4.2 Έρευνες αγοράς
4.4 Marketing  και επιχειρησιακή επικοινωνία

 

6 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
6.3 Προγράμματα μείωσης κόστους
6.4 Συμβουλές επενδύσεων
6.5 Διαχείριση στοιχείων ενεργητικού-παθητικού

 

7 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
7.3 Κοστολογικό σύστημα

NEWSLETTER

Γραφτείτε στο Newsletter της εταιρίας μας για να μάθετε νέα που αφορούν την επιχείρησή σας

[mc4wp_form id=”22780″]

72ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
9ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
35ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
783ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων, Επίβλεψη Λογιστηρίων, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α. παρακρατούμενων φόρων, πρόβλεψη κερδών βάσει του ισοζυγίου του πελάτη

Περισσότερα
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρέχονται ανάλογα με την ανάγκη του πελάτη και προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης όπως είναι η νομική μορφή της, το μέγεθος, η σύνθεση της εταιρικής της ή μετοχικής της βάση

Περισσότερα
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων ανά μήνα, εξοφλητικές αποδείξεις και αναλυτικές καταστάσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές, ηλεκτρονική υποβολή των Α.Π.Δ. του Ι.Κ.Α

Περισσότερα
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας  είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Θεματικών Συμβούλων του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. με αριθμό μητρώου Α/07 και ως εκ τούτου μπορεί να συμμετέχει ως Θεματικός Σύμβουλος επιχειρήσεων στα πλαίσια προγραμμάτων επιχορήγησης

Περισσότερα
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία μας  είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Θεματικών Συμβούλων του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. με αριθμό μητρώου Α/07 και ως εκ τούτου μπορεί να συμμετέχει ως Θεματικός Σύμβουλος επιχειρήσεων στα πλαίσια προγραμμάτων επιχορήγησης

Περισσότερα
ΙΔΙΩΤΕΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
& ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Καλύπτουμε πλήρως τον φορολογικό σχεδιασμό και τις φορολογικές υποχρεώσεις των ιδιωτών – φυσικών προσώπων καταθέτοντας προφορικά ή εγγράφως την τεκμηριωμένη πρότασή μας.

Περισσότερα